COM AJUDAR ELS FILLS A RELAXAR-SE

La relaxació és útil per a destensar l’organisme i disminuir l’estrès mental i muscular.La sensació de calma fomenta la seguretat, la confiança en un mateix, l’alegria i la il·lusió.

APRENDRE A DORMIR

Un bebè que dorm bé, és un bebè que descansa bé, que està actiu durant el dia, que està de bon humor i està receptiu. Ajudar i ensenyar a l'infant en aquest procés és vital pel seu bon desenvolupament i serà molt estructurador per ell i pels pares.