INFORMACIÓ

Disposem d’una gran varietat d’informació que pot ser del vostre interès.

Per que he d'anar al psicoleg

Per què he d’anar al Psicòleg?

Tot i que anar al psicòleg és un fet molt habitual en la societat actual, encara hi ha pors i reticències en qüestions sobre la salut mental. Per aquest motiu es pretén donar a conèixer els beneficis d’anar al psicòleg.

Admissions i Manual d’Acollida

Els nostres serveis:

La Fundació Orienta té a disposició d’usuaris i famílies el manual d’acollida al CSMIJ. La responsable d’atenció a l’usuari del centre, quan arribeu en la primera visita, us l’entregarà. També podeu consultar-lo en aquesta pàgina web.

Atenció a l’Usuari

• Gestiona els tràmits administratius
• Vetlla pel compliment dels vostres drets i deures
• Rep i atén les vostres queixes/reclamacions
• Avalua la satisfacció dels usuaris

Valors en Atenció

Els 6 principals valors:

• Atenció integral dels pacients
• Compromís amb la comunitat
• Actuació ètica i respectuosa amb les persones
• Gestió participativa i interdisciplinària
• Caràcter emprenedor, tenaç, pioner i innovador
• Rigor i coneixement científic

Protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Política de Qualitat

Política de Qualitat de la Fundació Orienta

La Direcció General ha decidit implantar a la companyia un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001: 2015. I es dóna a conèixer a totes les parts interessades.

Ajuda’ns a Millorar

Els seus suggeriments ens ajuden a millorar

En tot moment, podeu fer-nos arribar suggeriments i idees de millora a través del personal d’atenció a l’usuari o enviant un correu electrònic a: atenciousuari@fundacioorienta.com

Concurs de dibuix infantil i juvenil

Concurs de Dibuix

Per a infants i adolescents

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, la Fundació Orienta organitza un Concurs de dibuix “Els valents que pinten sentiments” adreçat als usuaris de la Fundació i a altres usuaris d’hospitals de dia de Catalunya.

Dibuixar emocions difícils ajuda a elaborar-les i superar-les; dibuixar emocions positives i agradables ajuda a fer-les créixer i a multiplicar-les.

PREGUNTES FREQÜENTS

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Podeu fer-ho mitjançant el nostre

Departament d’Atenció a l’Usuari.