INFORMACIÓ

Disposem d’una gran varietat d’informació que pot ser del vostre interès.

Per que he d'anar al psicoleg

Per què he d’anar al Psicòleg?

Tot i que anar al psicòleg és un fet molt habitual en la societat actual, encara hi ha pors i reticències en qüestions sobre la salut mental. Per aquest motiu es pretén donar a conèixer els beneficis d’anar al psicòleg.

Admissions i Manual d’Acollida

Els nostres serveis:

La Fundació Orienta té a disposició d’usuaris i famílies el manual d’acollida al CSMIJ. La responsable d’atenció a l’usuari del centre, quan arribeu en la primera visita, us l’entregarà. També podeu consultar-lo en aquesta pàgina web.

Atenció a l’Usuari

• Gestiona els tràmits administratius
• Vetlla pel compliment dels vostres drets i deures
• Rep i atén les vostres queixes/reclamacions
• Avalua la satisfacció dels usuaris

Teràpies i Tractaments

Aquí podeu trobar informació ………………

Valors en Atenció

Els 6 principals valors:

• Atenció integral dels pacients
• Compromís amb la comunitat
• Actuació ètica i respectuosa amb les persones
• Gestió participativa i interdisciplinària
• Caràcter emprenedor, tenaç, pioner i innovador
• Rigor i coneixement científic

Protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal

La Fundació Orienta està compromesa en garantir la seguretat de la informació i salvaguardar la confidencialitat i la privacitat de les dades personals dels nostres Usuaris o qualsevol altre interessat. D’aquesta forma, la Fundació Orienta com a Responsable del Tractament tractarà en tot moment les seves dades personals d’acord amb els principis previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qualitat

Política de Qualitat de la Fundació Orienta

La Direcció General ha decidit implantar a la companyia un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001: 2015. I es dóna a conèixer a totes les parts interessades.

Ajuda’ns a Millorar

Els seus suggeriments ens ajuden a millorar

En tot moment, podeu fer-nos arribar suggeriments i idees de millora a través del personal d’atenció a l’usuari o enviant un correu electrònic a: atenciousuari@fundacioorienta.com

PREGUNTES FREQÜENTS

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Podeu fer-ho mitjançant el nostre

Departament d’Atenció a l’Usuari.