Centres d’atenció

Què és un CSMIJ?

És un servei assistencial públic que ofereix intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials especialitzades en salut mental a nens i nenes o bé joves fins als 17 anys i a les seves famílies.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats dels infants o adolescents amb problemes emocionals que pateixen algun trastorn mental o tenen risc de patir-lo. Aquests problemes poden dificultar l’evolució normal i cal abordar-los des d’un vessant professional.

Abans de la primera visita els recomanem consultar l’apartat Informació.

CSMIJ CASTELLDEFELS

Tel. 93 634 25 22

CSMIJ GAVÀ

Tel. 93 638 39 93

CSMIJ HOSPITALET NORD

Tel. 93 595 41 88

CSMIJ HOSPITALET SUD

Tel. 93 260 08 10

CSMIJ EL PRAT

Tel. 93 479 56 15

CSMIJ SANT BOI

Tel. 93 661 47 33

HOSPITALS DE DIA

Què és un HD?

És un equipament sanitari públic que ofereix intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials especialitzades i intensives en salut mental per a adolescents en situacions de crisi de 12 a 17 anys i les seves famílies.

L’objectiu de l’hospital és oferir un espai clínic amb activitats terapèutiques més intensives que dels serveis ambulatoris, mitjançat l’ingrés parcial, és a dir, només diürn. L’estança proporciona un tractament intensiu sense desvincular els pacients del nucli familiar, social i educatiu.

HOSPITAL DE DIA COLLBLANC

Tel. 93 595 41 54

HOSPITAL DE DIA GAVÀ

Tel. 93 638 43 64

HOSPITAL DE DIA MIRALTA

Tel. 93 260 50 38