Centres d’atenció

Què és un CSMIJ?

És un servei assistencial públic que ofereix intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials especialitzades en salut mental a nens i nenes o bé joves fins als 17 anys i a les seves famílies.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats dels infants o adolescents amb problemes emocionals que pateixen algun trastorn mental o tenen risc de patir-lo. Aquests problemes poden dificultar l’evolució normal i cal abordar-los des d’un vessant professional.

Abans de la primera visita els recomanem consultar l’apartat Informació.

CSMIJ CASTELLDEFELS

CSMIJ GAVÀ

CSMIJ HOSPITALET NORD

CSMIJ HOSPITALET SUD

CSMIJ EL PRAT

CSMIJ SANT BOI

HOSPITALS DE DIA

Què és un HD?

És un equipament sanitari públic que ofereix intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials especialitzades i intensives en salut mental per a adolescents en situacions de crisi de 12 a 17 anys i les seves famílies.

L’objectiu de l’hospital és oferir un espai clínic amb activitats terapèutiques més intensives que dels serveis ambulatoris, mitjançat l’ingrés parcial, és a dir, només diürn. L’estança proporciona un tractament intensiu sense desvincular els pacients del nucli familiar, social i educatiu.

HOSPITAL DE DIA COLLBLANC

HOSPITAL DE DIA GAVÀ

HOSPITAL DE DIA MIRALTA