Avantatges fiscals per a les donacions a la Fundació

Beneficis fiscals segons la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre.

Els productes REVISTA i ARTICLES tenen exempt l’IVA:

Operació exempta d´IVA, segons l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992 de desembre i l’article 7 del Reial Decret 162/1992, de 29 de desembre, d’aprovació del reglament de l´IVA.