Escrit pel Dr. J. Sabrià (Pediatre)

El xumet és un instrument que ajuda al lactant
a tranquil·litzar-se.

Durant els primers mesos tots els nens tenen un potent reflex de succió i es calmen i gaudeixen succionant alguna cosa, bé sigui el pit, el biberó, el seu dit o un objecte amb forma de mugró com és el xumet.

No és indispensable fer servir xumet però a molts nens el xumet els ajuda per tranquil·litzar-se. Altres no el volen i prefereixen el seu propi dit, normalment el polze, que es xuclen amb fruïció i plaer durant els primers anys. És millor esperar uns dies després de néixer per introduir el xumet per tal de no interferir amb l’alletament matern. I és millor fer servir solament un xumet i quan es deteriori, canviar-lo.

A l’any de vida, com a més tard, caldria retirar el xumet de dia. Molt nens encara fan servir el xumet pel moment d’anar a dormir però abans dels 2 anys, com a més tard, caldria retirar-lo també al vespre.

Com ho faig per treure el xumet?

Cal explicar-li al nen que es va fent gran, que els nens de la seva edat ja no el necessiten. És bo que pugui fer algun tipus de d’acomiadament del xumet donant-lo a algú, com els Reis Mags ja que l’ajudarà a desprendre’s d’ell. També és important no tornar-li a donar un cop s’ha tret. Cada mare i cada pare trobarà les seves paraules i la manera de fer-ho. L’important és que els pares parlin al seu fill, li raonin els motius i li permetin acomiadar-se del seu xumet.

Suprimir el xumet a l’edat adequada, igual que retirar el biberó a partir de 1 any de vida, són mesures senzilles però importants per ajudar als nens a madurar, a fer-se més autònoms.

Preguntes amb resposta

És bo que un nen de mesos faci servir xumet?

CORRECTE: No és indispensable però habitualment és útil per ajudar-lo a calmar-se i consolar-se.
INCORRECTE: L’haurien de fer servir tots els nens.

A partir de quina edat es pot oferir el xumet al nen?:

CORRECTE: és recomanable que si fa alletament matern s’esperi uns dies fins que estigui ben instaurada l’habilitat de succionar el mugró.
INCORRECTE: Ja des del néixer.

A partir de quina edat és recomanable retirar el xumet?

CORRECTE: És aconsellable retirar-lo de dia cap als 12 mesos com a més tard i a la nit cap els 2 anys com a més tard.
INCORRECTE: Es pot fer a qualsevol edat.

El nen ha de disposar del xumet sempre que vulgui?:

CORRECTE: Millor que els pares li ofereixin el xumet solament quan ells creguin que li pot ser útil per calmar-se i relaxar-se més fàcilment.
INCORRECTE: Sí, ja que així es calma millor.

És perjudicial posar mel, sucres o altres coses al xumet?

CORRECTE: Sí, ja que pot provocar càries importants (les anomenades “càries rampants” que afecten a vàries dents a la vegada, sobretot els incisius).
INCORRECTE: No hi ha cap problema en fer-ho.

Quan xumets ha de tenir un nen?

CORRECTE: Millor solament un, no deformat ni envellit.
INCORRECTE: Els que vulgui.

Com s’ha de fer per retirar el xumet?:

CORRECTE: Cal explicar-li al nen que es va fent gran, que els nens de la seva edat ja no el necessiten. Que pugui fer algun tipus de d’acomiadament del xumet donant-lo a algú, enterrant-lo,… ja que l’ajudarà a desprendre’s d’ell. No tornar-li a donar un cop s’ha tret.
INCORRECTE: Es tira sense dir-li res al nen i ja està.

Com se li ha d’explicar a un nen que ja no cal que faci servir xumet?:

CORRECTE: Cada mare i cada pare trobarà les seves paraules i la manera de fer-ho. L’important és que els pares parlin al seu fill, li raonin els motius i li permetin acomiadar-se del seu xumet.
INCORRECTE: No cal explicar-li res: és massa petit i no ho entendria.

Hi ha algun problema per mantenir el xumet en un nen de més de 2 anys?

CORRECTE: Els nens de 2 anys han d’anar aprenent a calmar-se amb altres mitjans més madurs que el d’anar succionant un xumet: fent servir les paraules, amb el moviment corporal… El xumet tot el dia també dificulta la instauració de la parla al tenir com un tap a la boca tot el dia. També augmenta el risc d’otitis mitjanes al obrir-se amb massa freqüència la Trompa d’Eustaqui, conducte que comunica el nas amb l’oïda mitja i que permet el pas d’aire i de secrecions.
INCORRECTE: Seguir utilitzant el xumet amb més de 2 anys no dona lloc a cap problema.