Condicions generals de compra

1. Avís Legal
Aquest lloc web és titularitat de la FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL ORIENTA (en endavant, “la Fundació Orienta”) amb domicili social a carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 28, 08830 Sant Boi de Llobregat i titular del CIF número G-61522017 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1168, (d’ara endavant, “Fundació Orienta”).
L’objectiu de la Fundació Orienta és que la seva experiència al fer una compra sigui fàcil, àgil i justa, i que obtingui els serveis o productes desitjats el més ràpid possible.

2. Objecte i àmbit d’aplicació de les Condicions Generals de Compra
Aquestes Condicions Generales de Compra pretenen assegurar que el procés de compra a la Fundació Orienta li resulti satisfactori i comprensible. A través de la present pàgina web, la Fundació Orienta li posa a la seva disposició un servei de compra online per a poder adquirir còmodament des d’on vulgui, les revistes o llibres publicats per la nostra Fundació i així mateix, poder inscriure’s als cursos, conferències i altres activitats formatives que organitza la Fundació.
A l’accedir a la present pàgina web, vostè passa a tenir la condició d’Usuari. Les presents Condicions Generals de compra constitueixen, juntament amb la Política de Privacitat, la Política de Cookies i les Condicions d’ús de la web, el conjunt de normes que regulen l’ús d’aquesta pàgina web, així com la relació entre la Fundació i els Usuaris. El conjunt de textos legals publicats en aquest lloc web s’han redactat tal com el que disposa en la normativa aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades, entre altres, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (“LSSI”), el Real Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantís dels drets digitals (“LOPD”).
En aquest apartat trobarà tota la informació necessària sobre els tràmits que ha de seguir per a comprar els productes tèxtils desitjats. Les presents Condicions Generals de Compra estaran sempre a la disposició dels Usuaris en la pàgina web perquè puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les sempre que vulguin.

3. Accés a la cistella online
En aquest lloc web, la Fundació Orienta us ofereix la possibilitat de comprar les revistes o llibres publicats per la nostra Fundació i així mateix, poder inscriure’s als cursos, conferències i altres activitats formatives que organitza la Fundació.
En accedir al procés de compra declara que és major d’edat i disposa de la capacitat legal necessària per a comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions Generals de Compra.
L’Usuari pot navegar lliurement pla i pàgina web i accedir al mateix tantes vegades com desitgi, sense necessitat de registrar-se.

4. Condicions d’ús de la cistella online
Com a Usuari es compromet a usar la pàgina web conforme a les presents Condicions Generals de Compra, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix ser major d’edat i comprendre les presents Condicions Generals de Compra.
Al respecte, la Fundació Orienta es reserva la facultat de comprovar la veracitat de les dades facilitades pels Usuaris, en especial la seva edat. La Fundació Orienta no assumirà cap responsabilitat sobre les persones que incompleixen les presents Condicions Generals de Compra, la normativa vigent aplicable.
Així mateix, queda expressament prohibit qualsevol ús fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari de la pàgina web.

5. Condicions de compra de cistella online
Comprar en la pàgina web de la Fundació Orienta és molt senzill i no requereix ni registrar-se.
Per a comprar qualsevol dels productes o formacions, l’Usuari ha d’accedir a les pestanyes “publicacions” o “aula” i seleccionar allò que desitgi adquirir. Un cop hagi seleccionat tot allò que desitgi, l’Usuari ha d’accedir a la cistella que apareix en pantalla i omplir les dades sol·licitades per a poder tramitar la seva comanda.
A l’hora d’emplenar les dades sol·licitades en el procés de compra disponibles en la pàgina web, aquells camps l’emplenament dels quals resulti obligatòria estaran degudament marcats amb un asterisc perquè l’Usuari pugui identificar-los clarament. Així mateix, aquelles dades l’emplenament de les quals s’hagi detectat com a defectuosa, incorrecta o incomplet pla pàgina web i siguin necessaris per a completar el procés de què es tracti seran sol·licitats de nou perquè l’Usuari pugui revisar-los, corregir-los i introduir-los correctament.
Com a Usuari, vostè és l’únic responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de compra en línia en la pàgina web. Per això, la Fundació Orienta li recorda que haurà de prestar especial atenció i cura quant a la introducció de les seves dades de caràcter personal, especialment les dades bancàries i de lliurament de la comanda.
La Fundació Orienta es reserva la facultat de revisar, retenir, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament de manera unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització alguna qualsevol compra a la botiga en línia en la qual detecti indicis d’ús fraudulent, il·lícit o contrari a les presents Condicions Generals de Compra, la llei o la bona fe per part de l’Usuari corresponent.

6. Promocions o concursos
La Fundació Orienta podrà organitzar o promoure a través de la seva pàgina web diverses promocions i concursos, si escau.
La Fundació Orienta regularà o publicarà en cada cas les condicions de participació de les promocions o concursos que organitzi o participi. En tot cas, la Fundació Orienta es reserva la facultat de modificar les condicions de qualsevol promoció o concurs que organitzi, així com revisar, retenir el/els premi/s, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament de forma unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització.

7. Disponibilitat de productes
Des de la Fundació Orienta ens esforcem al màxim perquè tots els productes que oferim a la nostra botiga en línia estiguin disponibles per als Usuaris en tot moment, no podem garantir que tots els nostres productes estiguin sempre disponibles. Per aquesta raó és possible que temporalment determinats productes no estiguin disponibles o estiguin fora d’estoc. Per tot això, les comandes i compres realitzades pels Usuaris a la nostra botiga en línia a través de la pàgina web estan sempre sotmesos a la disponibilitat dels productes.
En cas que algun producte no estigui disponible a la botiga en línia, la Fundació Orienta l’indicarà degudament perquè els Usuaris estiguin informats de la impossibilitat temporal d’adquirir el producte en qüestió. Si per alguna raó algun producte no estigués disponible una vegada feta la compra en línia per un Usuari, la Fundació Orienta es posaria en contacte amb l’Usuari al més aviat possible via correu electrònic o bé telefònicament per a informar-lo de tal situació i que l’Usuari pugui triar entre cancel·lar la seva compra, mantenir la seva compra sense el producte en qüestió o triar un producte diferent.
La Fundació Orienta no es fa responsable d’aquelles formacions que no estiguin directament organitzades per ella.

8. Preus
El preu reflectit per a cada producte en la pàgina web correspon al seu preu vigent en el moment en què l’Usuari accedeixi al mateix i inclou els impostos i les despeses d’enviament. L’IVA s’aplicarà segons el tipus corresponent conforme a la legislació vigent. Així mateix, les despeses d’enviament es faran a càrrec de l’Usuari. En el seu cas, la Fundació Orienta especificarà les despeses d’enviament sempre amb caràcter previ a la realització de qualsevol pagament per part de l’Usuari. La Fundació Orienta es reserva el dret a canviar en qualsevol moment, sense previ avís i de manera unilateral els preus dels productes oferts en la Web si bé aquesta modificació no afectarà les comandes realitzades amb anterioritat per l’Usuari respecte de les quals la Fundació Orienta ja hagi remès a l’Usuari la corresponent “Confirmació de comanda”.
La Fundació Orienta no estarà obligada a subministrar cap producte a preu inferior incorrecte (fins i tot després de la “Confirmació de Compra”) si l’error en el preu és obvi, evident o inequívoc o constitueix un error obstatiu i hagués pogut ser reconegut de manera raonable per l’Usuari.

9. Formes de pagament
La Fundació Orienta ofereix als Usuaris la possibilitat de pagar les compres a la botiga en línia mitjançant targetes Visa, MasterCard o mitjançant el sistema de pagament PayPal. L’Usuari simplement haurà d’introduir les dades bancàries sol·licitades. Per qüestions de seguretat, en cap cas la Fundació Orienta emmagatzemarà o tractarà després de la realització de la compra a la nostra botiga en línia, les dades de pagament que hagi indicat. La Fundació Orienta carregarà l’import de la compra realitzada a la nostra botiga en línia en el moment en què finalitzi aquest procés.

10. Enviaments
La Fundació Orienta recorda als Usuaris que ofereix els productes disponibles a través de la pàgina web únicament per al seu enviament a territori mundial. Els Usuaris poden triar l’adreça a la qual desitgin que la Fundació Orienta els faci arribar l’enviament, en un termini màxim de trenta (30) dies des de la data de recepció de la “Confirmació de comanda”. La Fundació Orienta no garanteix el compliment dels períodes de lliurament anteriorment esmentats en cas de força major, accions o omissions de tercers o en cas que l’adreça de lliurament indicat per l’Usuari en el procés de compra sigui incompleta, inexacta o incorrecta. L’enviament als Usuaris dels productes adquirits en la pàgina web es fa a través d’empreses col·laboradores o proveïdors de serveis de missatgeria o transports contractades per la Fundació Orienta. Si en el moment del lliurament de l’enviament en l’adreça indicada per l’Usuari aquest es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per a concertar un nou lliurament als cinc (5) dies següents des del primer intent de lliurament. Transcorregut quinze (15) dies naturals des de la primera data de l’avís, l’Usuari no es posa en contacte amb el transportista per a concertar una nova data de lliurament, la comanda serà retornada a la Fundació Orienta i l’Usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn.

11. Dret de desistiment de l’usuari
El dret de desistiment és la facultat que té l’Usuari com a consumidor de desistir del contracte assumit amb la Fundació Orienta en comprar qualsevol producte a la nostra botiga en línia sense necessitat d’al·legar cap justificació, ni suportar cap penalització excepte els costos expressament previstos en les presents Condicions Generals de Compra. L’Usuari podrà desistir de la contractació d’activitats o serveis realitzades en la pàgina web en un termini màxim de 14 dies naturals des del dia que l’Usuari o un tercer per ell indicat diferent del transportista contractat per la Fundació Orienta, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats. Per a exercir el dret de desistiment, l’Usuari simplement ha de comunicar-lo a la Fundació Orienta abans que finalitzi l’avantdit termini de 14 dies naturals a través de l’adreça de correu electrònic orienta@fundacioorienta.com.
En tots dos casos la comunicació feta per l’Usuari haurà de contenir les seves dades identificatives (nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon de contacte), número de comanda i la data de la compra. La Fundació Orienta reemborsarà a l’Usuari tot pagament rebut per la seva part en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informada de la seva decisió de desistiment del contracte. La Fundació Orienta informa l’Usuari que, en cas de desistiment, l’Usuari únicament haurà de suportar els costos de devolució dels productes objecte de desistiment, ja que la Fundació Orienta no els assumirà ni recollirà aquests productes. Una vegada comunicat en termini per l’Usuari el seu desig de desistir del contracte, l’Usuari haurà de retornar a la Fundació Orienta els productes contractats objecte de desistiment sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què hagi comunicat a la Fundació Orienta la seva decisió de desistiment.
La Fundació Orienta reemborsarà a l’Usuari tot pagament rebut per la seva part en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informada de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant això, la Fundació Orienta es reserva la facultat de retenir el reemborsament de les quantitats a retornar a l’Usuari fins a haver rebut els productes objecte de desistiment i un cop hagi comprovat que tot estigui en les condicions en les quals es van enviar.

12. Atenció a l’usuari
Si necessita ajuda en relació amb el procés de compra, si té alguna pregunta, consulta o queixa referent a això, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte habilitat en la nostra pàgina web, el telèfon de contacte +34 93 635 88 10 i l’adreça de correu electrònic orienta@fundacioorienta.com.

13. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Aquesta pàgina web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. La Fundació Orienta és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la pàgina web i el seu contingut. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no fins comercials o caràcter onerós o gratuït de la pàgina web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de la Fundació Orienta.
La Fundació Orienta es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la seva pàgina web i el seu contingut. En cap cas i en cap concepte l’accés a la pàgina web o la navegació en la mateixa suposen una cessió de cap mena per part de la Fundació Orienta dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la pàgina web i el seu contingut.
En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través de la pàgina web, garanteix a la Fundació Orienta que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual o Industrial o qualssevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre aquests. Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través de la pàgina web cedeixes gratuïtament a la Fundació Orienta sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

14. Responsabilitats
L’Usuari haurà d’usar la pàgina web i els seus continguts conforme al que s’estableix en les presents Condicions Generals de Compra, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús de la pàgina web o els seus continguts contraris a les presents Condicions Generals de Compra, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica. L’Usuari serà responsable de qualsevol mal o perjudici causat a la Fundació Orienta o a tercers derivats directament o indirectament de qualsevol ús que l’Usuari faci de la pàgina web o dels seus continguts contraris a les presents Condicions Generals de Compra, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe. Perquè la pàgina web i els seus continguts estiguin accessibles per a l’Usuari la Fundació Orienta no requereix serveis proporcionats per tercers. És possible que malgrat els esforços que realitza la Fundació Orienta o per a mantenir la pàgina web disponible i accessible per als Usuaris, la disponibilitat del mateix pot veure’s suspesa, interrompuda o cancel·lada per causes alienes a la Fundació Orienta o. Per això, la Fundació Orienta o no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o els seus continguts ni que aquests es trobin actualitzats o es mostrin sempre en la seva última versió. En conseqüència, la Fundació Orienta declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l’Usuari o a tercers a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió de la pàgina web. En cap cas i en cap concepte respondrà la Fundació Orienta pels danys o perjudicis derivats a l’Usuari per causes no imputables a la Fundació Orienta com ara, a títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

15. Enllaços
Les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de la Fundació Orienta i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap mena entre la Fundació Orienta i les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la pàgina web. En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destí la pàgina web haurà de dirigir-se de manera directa la pàgina d’inici de la pàgina web mitjançant un clic a l’adreça URL de la web abastant la totalitat de la pantalla de la pàgina d’inici de la pàgina web. La Fundació Orienta no respon en cap cas i en cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives a la pàgina web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la pàgina web. Queda expressament prohibit enllaçar o vincular a la pàgina web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

16. Seguretat
La Fundació Orienta informa els Usuaris que podrà construir un delicte d’estafa electrònica la utilització del sistema de pagament electrònic inclòs en la pàgina web per a efectuar el pagament:
– Es facilitin dades falses del comprador o del número de la targeta utilitzada com a mitjà de pagament.
– Es facin servir dades de persones diferents del comprador.
– S’usurpi la condició de titular de comptes bancaris o targetes alienes.
– Facin ús de números de targeta generats per programes informàtics o algorismes similars.
La Fundació Orienta així mateix informa els Usuaris que la pàgina web incorpora les salvaguardes adequades i fa servir la tecnologia estàndard del sector per a millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals, que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per a protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per a assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que proporcionen els Usuaris.

17. Protecció de dades i cookies
Tal com s’estableix en la nostra Política de Privacitat, la Fundació Orienta es compromet a fer sevir les dades dels Usuaris, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. Per a saber més sobre el tractament de les vostres dades personals, si us plau llegeixi la nostra Política de Privacitat i la nostra Política Cookies.

18. Duració i modificació
Les presents Condicions Generals de Compra estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris en la pàgina web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents Condicions Generals de Compra deixaran d’estar vigents, sent les noves Condicions Generals de Compra les que passin a regular la botiga en línia de la Fundació Orienta i les actuacions dels Usuaris. La Fundació Orienta informa els Usuaris que les presents Condicions Generals de Compra poden variar amb el temps. Així, la Fundació Orienta es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals de Compra quan això resulti necessari a conseqüència de canvis en la pàgina web; modificacions de la Fundació Orienta en l’àmbit societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de la Fundació Orienta o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions Generals de Compra, la Fundació Orienta avisarà als Usuaris en la pàgina principal de la pàgina web sobre aquesta circumstància amb la finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva sencera satisfacció.

19. Duració i modificació
Les presents Condicions Generals de Compra juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent a cada moment. En cas de controvèrsia, totes dues parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’Usuari segons la normativa aplicable.

20. Generalitats
En cap cas i sota la falta d’exercici dels seus drets per part de la Fundació Orienta podrà entendre’s com una renúncia a aquests. Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatives o informatives, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació d’aquestes. En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions Generals de Compra fossin declarades nul·les, abusives o inaplicables, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat pugui estendre’s en cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Última versió 14 de setembre de 2022