Les col·laboracions puntuals de moltes persones fan que puguem arribar una mica més lluny

Aportació enfocada a:

Per millorar la vida de molts nens, adolescents i les seves famílies.

Pots ajudar a nens i adolescents que pateixen transtorns greus i/o complexes o crònics a que puguin rebre tractament especialitzat.

Investiguem per vèncer i millorar la vida de molts nens, adolescents i les seves famílies.

Quantitat aportació:

Freqüència

Les aportacions que no superin els 150€ anuals desgraven el 75% el l’IRPF l’any 2016, i el 30% per als imports superiors. Les aportacions d’empreses desgraven un 35% en l’impost sobre societats.

Desitjo participar com a membre voluntari en una recerca. Des de que acceptes, pases a formar part d’una base de dades. La persona referent dels protocols de recerca es pot possar en contacte amb tu, per oferir-te participar en una recerca i t’informarà verbalment i per escrit de les característiques de l’estudi i en què consisteix la teva participació. El clínic o el responsable d’atenció a l’usuari et deixarà el nom i el contacte del referent de la recerca indicada.

En virtut del disposat en el article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Orienta, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer d’administració. La finalitat de la seva creació és la documentació de la gestió de les donacions i la documentació de l’investigació de la Fundació Orienta. Els destinataris de la informació és el departament d’administració i d’investigació de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Orienta. En tot cas, vosté té dret a exercitat els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals al que aquest centre esta adherit. El responsable del fitxer és la mateixa Fundació Orienta. Per a exercitar els drets adalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per mitjançant instància escrita dirigida al Departament de la revista , carrer Vidal i Barraquer, nº 28, de Sant Boi de Llobregat.