LA SALUT MENTAL D’INFANTS I JOVES

Orienta’t és un servei d’ajuda i orientació en salut per a pares, mares, infants i joves promogut per la Fundació Orienta. Una entitat que des de 1974 es dedica a l’atenció, promoció i prevenció de la salut mental dels infants, els adolescents i les famílies. Com el seu nom indica, Orienta’t és un servei que ajudarà a orientar a les famílies en temes de salut mental i creixement d’infants i joves.

Un lloc on es puguin resoldre problemes, respondre preguntes o donar informació sobre situacions relacionades amb el desenvolupament dels infants i joves.

Feu clic a cada un dels següents botons per veure articles relacionats amb cada temàtica:

Consells de criança
situacions dificils
malalties i trastorns

Articles classificats per franges d’edat

Guia farmacs

Un web informatiu

De webs sobre salut n’hi ha molts, i sobre salut infantil i adolescent encara més. Tot i així, moltes vegades es fa referència a les grans malalties o a aspectes més fisiològics i es descuiden les consultes que consisteixen en dubtes freqüents del pares respecte de com actuar passant determinades situacions amb els seus fills.

Aquest dubtes naturals i quotidians poden ser claus i importants en el procés de suport que donen els pares als fills per ajudar-los a créixer. Aquest web pretén ser la biblioteca on els pares de nens i nenes puguin fer les seves consultes sobre salut mental infantil i juvenil. Aquí hi tenen espai tots aquells dubtes que impliquen el benestar en el desenvolupament emocional dels nens i nenes.

Un web amb solucions

Aquest web està enfocat als pares i té dues funcions clares:

  • Informar: A partir de l’experiència assistencial dels professionals s’ha elaborat un conjunt de temes que solen ser habituals en les consultes de salut amb infants i adolescents, així com de símptomes i de maneres d’abordar-los.
  • Prevenir: Una bona informació ajuda, en molts casos, a prevenir situacions que amb el temps podrien empitjorar i donar lloc a problemes de comportament o de benestar.