PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE SERVEIS D’HOSPITALITZACIÓ

· Qui forma l’equip assistencial?
L’equip de professionals està integrat per metges psiquiatres, psicòlegs clínics, personal d’infermeria especialitzada en salut mental, treballadors socials, educadors socials i professional d’atenció a l’usuari. També hi col·labora un professor-a del Departament d’Ensenyament.

· Què cal fer per beneficiar-se del tractament a l’hospital de dia?
Quan els professionals que els atenen al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) consideren que el pacient necessita una atenció més intensiva i l’ajuda ambulatòria no és suficient, els donen una cita per a una primera entrevista al nostre hospital de dia. També poden ser derivats després d’una hospitalització total a la Unitat de Crisi d’Adolescents (UCA) o a la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantil (URPI) com a continuïtat del tractament.

· Què vol dir que sigui un hospital només de dia?
Es tracta d’un ingrés diürn. El pacient hi assisteix només durant l’horari escolar, el termini de temps que l’equip clínic determina per cada adolescent. L’horari assistencial es realitza de 9.00 a 16.30 h segons el pla individual terapèutic de cada pacient.

· Quin és el procés assistencial?
El procés assistencial està format per diferents etapes: acollida, visites de valoració i devolució diagnòstica, ingrés (pla terapèutic Individualitzat) i alta. En la primera visita, us assignaran un terapeuta referent que serà el professional que guiarà tot el procés assistencial.

· Què es fa a l’hospital de dia?
Es realitza teràpia individual, familiar i de grup sempre de forma integrada i coordinada amb la xarxa assistencial pública i la comunitat. En els tallers educatius, es treballen àrees d’expressió emocional, relacional, expressió artística, gestió de conducta, salut i autonomia, i coneixement i pensament.

· Quin horari té l’hospital de dia?
L’horari assistencial és de 9.00 a 16.30, però la programació concreta varia per cada adolescent segons el pla terapèutic individual que l’equip clínic determina.

· El meu fill-a podrà seguir estudiant amb normalitat durant l’ingrés?
L’hospital de dia disposa d’un professor del Departament d’Ensenyament. Segons les necessitats i dificultats de cada pacient, el centre escolar realitza un pla individual. Alguns pacients realitzen activitats escolars a l’aula d’hospital de dia mentre que altres pacients fan l’horari parcial o total al seu centre educatiu.