PROTECCIÓ DE DADES

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

El nou reglament va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

El Reglament introdueix la figura del delegat de protecció de dades. Raquel Rubio Clemente, desenvoluparà aquesta funció com a representant de la F. O.

El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:

  • Informar i assessorar al responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Adaptar la normativa.
  • Supervisar que es compleix la normativa.
  • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

atenciousuari@fundacioorienta.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

La FUNDACIÓ ORIENTA és responsable del tractament de les dades personals de les persones i l’informa que aquestes dades seran tractades conforme amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), motiu pel qual se li facilita la següent informació del tractament:

  • Prestació de servei i enviament de comunicacions.
  • Informació sobre els serveis, activitats i projectes de la Fundació Orienta
  • Informació sobre campanyes i actes públics de la Fundació Orienta

Els criteris de conservació de les dades. Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la complerta destrucció total de les mateixes.

Sobre cessió de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Sobre els teus Drets: Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, limitació i suprimir les dades a traves de l’adreça orienta@fundacioorienta.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control (agpd.es). Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra Política de Privacitat.

Sobre revocació del consentiment: es podrà revocar en qualsevol moment el consentiment enviant una sol·licitud al correu electrònic orienta@fundacioorienta.com

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per les persones: les persones ateses i/o vinculades, mitjançant l’acceptació i la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps,  accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part de l’entitat, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. Es garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament a les persones que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers.

Totes es dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a les persones i participants de la Fundació Orienta. En cas que no siguin facilitades totes les dades no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat: de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals,  el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de les persones i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.