VALORS EN ATENCIÓ

El nostre treball es basa en ajudar als nostres pacients de forma ètica, respectuosa i empàtica en el seu procés de coneixement i recuperació i/o millora de les seves dificultats. Realitzant un abordatge professional de qualitat, integral i basat en el rigor metodològic i els darrers avanços científics.

Els 6 principals valors:
• Atenció integral dels pacients
• Compromís amb la comunitat
• Actuació ètica i respectuosa amb les persones
• Gestió participativa i interdisciplinària
• Caràcter emprenedor, tenaç, pioner i innovador
• Rigor i coneixement científic

  • Atenció integral dels pacients

  • Compromís amb la comunitat

  • Actuació ètica i respectuosa amb les persones

  • Gestió participativa i interdisciplinària

  • Caràcter emprenedor, tenaç, pioner i innovador

  • Rigor i coneixement científic