PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE SERVEIS AMBULATORIS

· Com es sol·licita l’atenció?
Per indicació del pediatre o del metge de capçalera del Centre d’Atenció Primària dels nostres sectors, mitjançant un full de derivació i per indicacions d’altres serveis especialitzats del circuit assistencial (Centre de Desenvolupament i Atenció precoç (CDIAP), Equips d’Atenció Psicopedagògics (EAP), Serveis Socials, psicòleg escolar….)

· Quina documentació cal portar?
La targeta sanitària, el DNI, el full o informe de derivació i tota aquella documentació que pugueu aportar si disposeu d’exploracions prèvies en les àrees de neurologia, psiquiatria o psicologia.

· Qui forma l’equip assistencial?
El nucli del CSMIJ està integrat per un equip multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs clínics, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

· Quan dura un tractament?
El temps d’un tractament pot variar molt en funció del motiu de consulta i del resultat de la valoració del diagnòstic i el pronòstic. Després d’aquesta valoració, podreu preguntar al terapeuta el temps estimat de tractament.

· Han de venir els dos tutors a la primera visita?
És millor que vinguin tots dos per aportar una visió complementaria del problema i de les capacitats del fill, i també la valoració que cadascun fa de la situació.

· I si els pares estan separats, també han de venir junts?
Si els pares estan separats, poden venir per separat. També podeu sol·licitar visites de diagnòstic o de seguiment del vostre fill-a directament amb el professional referent.

· Què em preguntaran a la primera visita?
El professional clínic preguntarà el motiu de la consulta i realitzarà una exploració psicodiagnòstica a través de preguntes primer i, si ho considera oportú, sol·licitarà la realització de tests o qüestionaris. Puntualment, es pot sol·licitar alguna exploració complementaria per completar el diagnòstic. També poden preguntar dades de la història de desenvolupament evolutiu del vostre fill/a i de l’organització familiar.

· Què es fa en els grups de pares?
Els grups són una eina de treball complementària a l’atenció personalitzada o individual que es fa amb la família i/o fill-a. Els grups de pares permeten compartir i enriquir-se amb altres famílies que estan en una situació similar: preocupacions, inquietuds i recomanacions.

· Què es fa en els grups de nens?
Els grups de nens obtenen el mateix benefici. Identificar-se o compartir amb altres nois i noies que estan en una situació similar pot permetre’ls sentir-se millor. A nivell d’observació per als terapeutes, és de gran ajuda veure el vostre fill-a en relació amb iguals. L’aplicació de tècniques com les habilitats socials és imprescindible treballar-les en grup.

· Si m’atén el psiquiatre, és perquè la situació és més greu?
En la nostra institució, podeu ser atès, en primera instància, tant per un psicòleg com per un psiquiatre independentment dels símptomes del vostre fill/a. Tampoc és sinònim de gravetat la derivació des del psicòleg al psiquiatre.

· Si m’atén el psiquiatre, em donarà medicació?
Aquesta situació és freqüent i no significa directament la prescripció de medicació. De vegades, si es decideix conjuntament amb la família, pot ser la millor estratègia combinada amb la psicoteràpia. En altres ocasions, només serà per fer una valoració complementària de l’estat mental de l’infant o adolescent.

· Si sóc adolescent, puc ser atès en un moment d’emergència encara que no porti la targeta a sobre?
Normalment, per ser atès als nostres centres, els usuaris han de portar la targeta sanitària. Però, en casos d’emergència, preval la situació clínica de l’usuari per sobre de la burocràtica.

· Si necessito un informe, què he de fer?
Els informes que es realitzen són només de tipus assistencial. Ha de ser el tutor legal qui el sol·liciti i, en cas de ser major d’edat, el propi pacient.

· Si jo no vull que visitin el meu fill i l’altre progenitor si…
Els nostres professionals realitzaran una primera visita diagnòstica. Si el diagnòstic no es greu, són els pares els que s’han de posar d’acord sobre la necessitat de rebre tractament o no. I és molt important que ho estiguin per la bona evolució del tractament. Un professional els pot assessorar d’aquestes qüestions en una visita.