Cartera de serveis – Centres d’Atenció

Diagnòstic clínic especialitzat i avaluació global de les dificultats del infants o adolescents a través d’entrevistes individuals i familiars, així com l’observació i l’aplicació de proves i qüestionaris.

Desenvolupament d’un programa terapèutic individualitzat, segons les necessitats globals del pacient, tant a nivell de treball psicoterapèutic com de tractament farmacològic.

Intervenció terapèutica integral que inclou psicoteràpia individual, teràpia familiar o de grup d’infants/adolescents i de les famílies.

Treball coordinat multidisciplinari i interdisciplinari tant a nivell intern com amb la resta d’equipaments de la xarxa assistencial.

Intervencions de treball social amb les famílies per accedir als diferents recursos de la xarxa o amb els adolescents per afavorir el contacte amb els recursos sociolaborals.

https://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2017/03/GRUP-HABILITATS-PARENTALS-web.pdf

Assessorament en salut mental infantil i juvenil a equips de pediatria i metges de família.

Elaboració de programes de prevenció i detecció de situacions de risc en el desenvolupament de l’infant i de l’adolescent.

Activitats de recerca, docència i formació.

El CSMIJ ofereix tractaments especialitzats per:

  • Trastorns del comportament i de les emocions d’inici en la infància i l’adolescència
  • Trastorns afectius
  • Trastorns neuròtics, secundaris a situacions estressants (ansietat, fòbies) i somatomorfs
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament
  • Psicosi incipient
  • Trastorns de conducta alimentària
  • Trastorns relacionats amb el consum de tòxics
  • Trastorns de personalitat
  • Pacients amb risc d’autòlisi

OBJECTIUS

AJUDAR

Ajudar a gestionar dificultats o dèficits de l’infant minimitzant-ne l’impacte en el conjunt de capacitats.

POTENCIAR

Potenciar el desenvolupament emocional i relacional de l’infant.

FUNCIONS PARENTALS

Potenciar les funcions parentals de les famílies com a part activa en el suport al desenvolupament de l’infant.

COMPRENSIÓ

Acompanyar als pares en la comprensió del funcionament i de  les necessitats del fill-a.

RECURSOS SANITARIS

Treball d’integració de recursos sanitaris,  socials, escolars i laborals  juntament amb la família per donar suport global a les necessitats del fill-a.