CARTERA DE SERVEIS – HOSPITAL DE DIA

Diagnòstic clínic i diferencial especialitzat a través de l’observació i l’aplicació de proves i qüestionaris durant la convivència terapèutica.

Elaboració d’un programa terapèutic individualitzat per a cada pacient en el moment de l’ingrés que utilitza diferents recursos. El disseny del programa recull les necessitats globals del pacient, tant a nivell de psicoteràpies, com de tractament farmacològic i teràpies ocupacionals i institucionals.

Intervenció terapèutica integral (individualitzada o en grup d’adolescents o famílies).

Realització d’un treball coordinat multidisciplinari i interdisciplinari tant a nivell intern com amb la resta d’equipaments de la xarxa assistencial.

Atenció pedagògica per part d’un docent del Departament d’Ensenyament a fi de continuar el procés educatiu iniciat abans de l’ingrés, mitjançant l’assistència a l’aula hospitalària.

Intervencions de treball social per accedir als diferents recursos sociolaborals i per afavorir el contacte i la inserció en el món laboral.

Intervenció socioeducativa d’un educador referent que porta a terme un acompanyament actiu de cada adolescent durant tot l’ingrés. Aquesta intervenció es concreta amb l’assistència als diferents tallers terapèutics.

Tallers especialitzats en salut desenvolupats per un infermer especialitzat en salut mental.

Activitats de recerca, docència i formació

L’Hospital ofereix protocols de tractament altament especialitzats per:

  • Psicosi incipient
  • Trastorns de conducta alimentària
  • Trastorns relacionats amb el consum de tòxics
  • Trastorn límit de la personalitat
  • Pacients amb risc d’autòlisi
  • Teràpia familiar

ACOLLIMENT

Oferir un espai d’acolliment i contenció per ajudar l’adolescent a superar els seus conflictes emocionals

DESENVOLUPAMENT

Afavorir el desenvolupament emocional i relacional a través de la convivència terapèutica amb altres adolescents i professionals

GESTIONAR DIFICULTATS

Ajudar a gestionar dificultats o dèficits minimitzant-ne l’impacte en el conjunt  de capacitats.

POTENCIAR

Potenciar les funcions parentals de les famílies com a part activa en el suport al desenvolupament de l’adolescent

OBJECTIUS

AJUDAR

Ajudar els pares en la comprensió del funcionament i de les necessitats de l’adolescent.

INTEGRAR

Treballar la integració de recursos sanitaris, socials, escolars i laborals juntament amb la família per donar suport global a les necessitats de l’adolescent.