Escrit pel Dr. J. Sabrià (Pediatre)

Els accidents són la primera causa de mortalitat durant la infància a partir del primer any de vida.

L’actuació preventiva és bàsica per evitar accidents i les seves seqüeles.

En cas d’intoxicació: Telèfon d’informació toxicològica les 24 hores del dia: SI ES PRODUEIX UNA INGESTA ACCIDENTAL D’UN PRODUCTE TÒXIC, TRUQUI AL 91 562 04 20.

Prevenció d’accidents en nens grans

Cal seguir educant als nens en el respecte a les normes de circulació, la utilització correcte d’eines o productes perillosos, la pràctica segura dels esports, evitar situacions de perill,…

Accidents amb bicicleta

Si van amb bicicleta cal portar sempre casc, guants i roba adequada. Els adults també han de fer-ho, per protegir-se ells mateixos i alhora donar exemple.

Cremades solars

Tant si es va a la platja com a la muntanya cal protegir la pell amb roba, barret i cremes solars protectores factor 30 o superior, i aplicar-ne sovint.

Ofegament

Si el nen encara no sap nedar és bo que n’aprengui aviat. Cal educar-los en els perills del mar i les piscines. Respectar sempre les senyals de perill a les platges.

Accidents al carrer

Cal seguir educant en la seguretat vial. Els pares han de donar exemple en la conducció de vehicles, el respecte a les senyals de trànsit, als semàfors, l’ús correcte dels passos de vianants, etc.

Prevenció d’accidents en adolescents

En aquestes edats els nens són cada cop més autònoms i han de responsabilitzar-se cada cop més de la seva pròpia seguretat però cal sempre la supervisió, l’educació constant i el seguiment per part dels pares i altres adults cuidadors.

Ofegament

Si encara no sap nedar cal que n’aprengui urgentment. Cal educar-los en els perills del mar i les piscines. Respectar sempre les senyals de perill a les platges.

Accidents al carrer

En aquestes edats els nens juguen amb monopatins i patinets, i cal fer-los conscients dels perills del carrer. Respectar sempre les normes de circulació.

Accidents amb bicicleta

Si van amb bicicleta cal portar sempre casc, guants i roba adequada. Els adults també han de fer-ho, per protegir-se ells mateixos i alhora donar exemple.

Accidents durant la pràctica esportiva

Tots els que practiquen esports cal fer-los conscients de la importància d’un bon escalfament abans dels partits per evitar lesions musculars i lligamentoses. També cal insistir en portar la roba i les proteccions adequades. Les sabates a mida i ben lligades per evitar caigudes i torçades de peu. Si practiquen natació cal protegir-se els ulls amb ulleres d’aigua. Si practiquen esports de neu cal utilitzar sempre casc i ulleres de protecció solar.