Escrit pel Dr. J. Sabrià (Pediatre)

Si com a pares o familiars observen retards en alguns d’aquests aspectes que els relacionem amb aquest article o tenen dubtes sobre si el seu fill hi sent bé o parla de manera adequada a la seva edat cal que ho consultin al seu pediatre.

0 a 2 anys 

Entre el primer i segon any de vida els nens avancen molt en la comprensió del llenguatge parlat. És a dir, cada cop són més capaços d’entendre el que els diem amb paraules. Cap els 2 anys de vida els nens saben pronunciar poques paraules, potser només 3 o 4: papa, mama, tata, però ja n’entenen moltes i són capaços d’entendre i executar ordres senzilles donades amb paraules (tanca la porta, donem el got, digues adéu,…). 

En aquesta edat els nens tenen una gran capacitat per relacionar el que se’ls diu amb paraules amb els gestos que fa el que li parla, les expressions de la seva cara, la gesticulació de les mans i els moviments del cos que acompanyen a les paraules, és a dir, amb tot el llenguatge corporal o no verbal. També són capaços de captar cada cop millor la manera com se’ls diuen les coses, el to i la intensitat utilitzats, els ritmes i les intencions que hi ha al darrera de tot missatge amb paraules.

Per tant, per adquirir un parla adequada a l’edat cal que el nen tingui una intel·ligència suficient per desxifrar i processar tots aquests missatges i, alhora, cal que tingui una audició adequada per sentir correctament el missatges dits amb paraules. Per això les 2 primeres coses a descartar si un nen es retarda en la comprensió del que li diuen i en el seu parlar és:

1.- Que tingui una intel·ligència correcte, és a dir, que no hi hagi un retard mental.

2.- Que tingui una audició correcta.

A l’any i mig el nen ha de saber dir papa al seu papa i mama a la seva mama, ha de comprendre algunes ordres senzilles (tanca la porta, dóna’m aquest got, etc.), ha de conèixer el seu nom i entendre clarament el significat de la paraula “NO”.

Entre els 2 i 4 anys el nen va ampliant el número de paraules que és capaç de dir i alhora va aprenent a combinar-les adequadament fent frases, primer de 2 paraules solament i cap els 3 a 4 anys ja fa frases de 3 a 4 paraules. El nen es va tornant un expert en comunicar-se a través de la parla.

Hi ha diferències maduratives importants entre uns nens i altres però tots els nens amb desenvolupament normal als 2 anys saben:

– Dir alguna frase de 2 paraules

– Saben dir NO

– Són capaços d’anomenar objectes dibuixats de coses bàsiques

– Són capaços d’assenyalar les parts més importants del seu cos.

3 a 6 anys

En aquestes edats els nen, sobretot als 4 a 5 anys, els nens han de parlar ja correctament, amb frases comprensibles i ben estructurades. Als 4 anys ja han de saber dir el seu nom i cognoms.

Si el seu fill té dificultats de pronuncia amb alguns sons com la “R”, la “S”, o té quequeig i té 4 o més anys ja es pot fer tractament de logopèdia per ajudar a solucionar-ho. Mentrestant i al mateix temps que fa el tractament de logopèdia és important que els pares parlin clar i de manera comprensible al seu fill, l’escoltin i li dediquin el temps suficient. Cada dia, durant una estona, és bo llegir-li contes en veu alta.

Preguntes amb resposta

Si un nen de 12 mesos encara no diu papa o mama, que cal fer?

CORRECTE: Cal comentar-ho al seu pediatre per valorar-ho bé ja a aquesta edat la majoria de nens ja ho fan.

INCORRECTE: Cal esperar als 15 mesos.

En un nen de 24 mesos, què hauria de preocupar als pares referent al llenguatge del seu fill?

CORRECTE: Que no assenyali les parts del seu cos que li anomenem amb paraules o no assenyali dibuixos d’animals i objectes comuns que li anomenem.

INCORRECTE: Ja sap dir amb paraules el seu nom i cognoms.

Si un nen de 3 a 4 anys ve una mica endarrerit en la parla, el poden ajudar d’alguna manera els pares?

CORRECTE: Sí, els pares poden ajudar-lo, a part de parlant-li molt, llegint i comentant llibres amb ell una estona cada dia.

INCORRECTE: No, ja anirà millorant tot sol.

Quins beneficis comporta llegir contes als nens petits?

CORRECTE: El ajuda també a ser més creatius, a millorar el seu llenguatge, a conèixer moltes més paraules.

INCORRECTE: Solsament és útil per entretenir-los i gaudir una estona amb ells.

És bo llegir repetidament el mateix conte a un nen de 3 anys?

CORRECTE: Sí, si és el que li agrada al nen. Es pot explicar de formes molt diferents el mateix conte.

INCORRECTE: No, cal canviar molt sovint de contes.

Si un nen de 4 a 5 anys té trastorns persistents de pronuncia de la “r”, de la “s” o altres lletres, què cal fer?

CORRECTE: A partir dels 4 o 5 anys ja és pot fer un tractament logopèdic que és probable que l’ajudi molt a millorar.

INCORRECTE: Esperar per veure si millora als 7 o 8 anys.

Un nen de 2 a 4 anys que ha tingut infeccions d’oïda mitjana de repetició quedarà molt afectat en el seu llenguatge?

CORRECTE: Probablement no, ja que si és un nen amb intel·ligència normal la discreta pèrdua auditiva que ha tingut la compensa amb altres mecanismes. Si presenta un retard de llenguatge important cal buscar altres causes.

INCORRECTE: Sí. Encara que tingui un retard important de llenguatge no cal buscar altres causes.