COM AJUDAR ELS FILLS A RELAXAR-SE

La relaxació és útil per a destensar l’organisme i disminuir l’estrès mental i muscular.La sensació de calma fomenta la seguretat, la confiança en un mateix, l’alegria i la il·lusió.