63è Congrés (AEPNYA) Oviedo

Els dies 30-31 de maig i 1 de juny es va celebrar a Oviedo el 63è Congreso Nacional de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA) en el Palacio de Exposiciones y Congresos d’aquesta bonica ciutat, obra faraònica de l’arquitecte Santiago Calatrava.

Amb el lema “Retos y Oportunidades en la Infància y la Adolescencia” s’han presentat un total de 16 taules i 13 tallers. En ells s’han donat a conèixer estudis i programes assistencials dels problemes de salut mental més prevalents en aquests moments com els TEA, trastorns de la conducta, abusos sexuals i maltractament, conductes adictives, TDAH, el suicidi, etc.

Els nostres companys Israel Bobadilla, Psiquiatre de l’Hospital de dia de Gavà (Fundació Orienta), Ilenia Gori, psiquiatra del CSMIJ de l’Hospitalet i Montse Balcells, Psicòloga del CSMIJ de l’Hospitalet, van presentar el taller Programas Ambulatorios intensivos en una red de Salud Mental Infanto Juvenil de Barcelona amb els treballs:

  • Eficàcia d’una teràpia grupal breu ambulatòria per intervenció inicial en trastorns mentals lleus en un CSMIJ (Montse Balcells).
  • PAS a PAS: Implementació i resultats del primer any d’un Programa de transició i tractament intensiu per a nens amb Trastorn de l’espectre autista a CSMIJ (Ilenia Gori).
  • Implementació d’un Programa Ambulatori de Prevenció de Psicosi en Adolescents amb els Estats Mentals d’Alt Risc i Primers Episodis integrat en CSMIJs i hospitals de dia (Israel Bobadilla).

Més enllà de les novetats, durant el congrés van tenir temps per a reforçar contactes i lligams amb altres institucions com la UFAM i la Unitat d’UnimTEA de l’HSJD, Can Ros d’Amalgama7 o amb antics companys de feina de l’Israel de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid. S’han retrobat també amb antigues companyes de la Fundació, les psiquiatres Josepa Carreras i Irene Agulló.