Arran de la publicació del llibre “Terapia Psicomotriz: reconstruyendo una historia” coordinat per Giuseppe Benincasa, Rikardo Acebo, Anna Luna, Estrella Masabeu, Paquita Morales, i amb pròleg d’Alberto Lasa i produït per la Editorial Octaedro, el passat 19 de juny va tenir lloc a la sala d’actes de la Fundació Orienta una formació per donar conèixer la seva aplicació en diferents àmbits de la Teràpia Psicomotriu a la infància i a l’adolescència, com són la atenció primerenca, adolèscencia en risc, i en casos de pacients amb afectacions greus.

Aquest curs anava adreçat a professionals de la Salut Mental en general, psicòlegs, mestres, educadors, pedagogs, etc.

Els docents encarregats d’aquest curs van ser:

Anna Luna Muns, Psicomotricista. Pedagoga. Terapeuta en CDIAP Rella i Formadora de psicomotricistes a la ASEFOP.

Rikardo Acebo Urretxu, Psicomotricista. Filòleg. Formador de psicomotricistes de la ASEFOP.

Xus Saís Badia, Psicomotricista. Psicòloga Clínica de Fundació Orienta i col·laboradora en programes de Formació Continuada per Mestres i psicòlegs.

A l’acabament del curs va haver un petit debat amb la participació dels assistents.

La nostra companya Xus Saís, psicòloga de la Fundació Orienta ens va comentar que aquest llibre ha estat el resultat d’un llarg procés de revisió i reflexió col·lectiva de diferents professionals dedicats a la Teràpia Psicomotriu en l’infant i l’adolescent on podem trobar nombroses vinyetes clíniques il·lustrant els conceptes teòrics en què es basa aquest enfocament terapèutic.

Aquest abordatge terapèutic te com a objectiu alleugerir el malestar psíquic del subjecte, a partir de  comprendre el significat que hi ha darrera de les seves manifestacions corporals, mes enllà del símptoma. A on es te en consideració al subjecte, el seu inconscient i la seva història de relació.

I ens recorda que el podem trobar a qualsevol llibreria especialitzada: Benincasa, G.; Acebo, R.; Lluna, A.; Masabeu, I., i Morales, P. (2018). Terapia Psicomotriz: reconstruyendo una historia. Barcelona. Octaedro