El Pla Interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa que té per objectiu impulsar la salut en tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, és a dir impulsar “salut a totes les polítiques” (SaTP).

El dia 26 de juny va tenir lloc a l’auditori UPF Campus Ciutadella la Jornada Técnica “Afrontem reptes, compartim solucions: aplicant el PINSAP a nivell territorial”; jornada en la que es presentaven els projectes que les 21 comissions tècniques territorials i les 2 comissions transversals han estat elaborant des de l’abril del 2017 a través de dinàmiques de treball intersectorial en xarxa, en col·laboració estreta amb els ens locals i tot el teixit comunitari. La nostra companya Montse Balcells va coordinar una d’aquestes comissions amb el projecte” Happinfant” que va presentar en el curs d’aquesta Jornada.

El Happinfant és un programa preventiu de prescripció social adreçat a nens i nens en situació de vulnerabilitat psíquica pel fet de ser fills/es de persones amb malaltia mental severa o que pateixen algun trastorn mental a causa del consum de substàncies.

Es tracta que en els centres de salut mental d’adults (CSMA) i dels centres d’atenció i seguiments a les drogodependències (CAS) es detectin aquelles famílies ateses amb fills/es de 6-12 anys, en edat d’escolarització primària. El referent social d’aquests serveis, mitjançant un cribratge previ, notificaria a les comissions socials escolars aquells casos que no presentin signes clínics rellevants perquè des de l’escola se’ls pugui prescriure una activitat de lleure, cultural o esportiva en l’àmbit ordinari d’aquests infants, amb seguiment pel referent social de la comissió escolar el qual vetlla perquè l’activitat es mantingui durant tot el curs escolar.

Finalment, es preveu una rea avaluació tant dels casos com del procés. En aquests moments es planteja una prova pilot en algunes localitats del Baix Llobregat i del Vallès Occidental de cara a detectar errors de circuit i poder-los corregir abans no s’apliqui el programa de forma generalitzada a tot el territori.