A la revista Núm. 16 del mes de juliol del 2018 va ser publicat l’article “Mientras duermes. Una aproximación a la organización relacional perversa” escrit per la nostra companya Miriam Fuentes, psicòloga clínica de la Fundació Orienta.
A través de l’anàlisi de la pel·lícula del director català Jaume Balagueró, especialitzat en el gènere del suspens i del terror psicològic, fa una aproximació al funcionament de l’organització perversa, basant-se particularment en el model de psicopatologia que proposa el Dr. Jorge Tizón.