Efectes del consum al llarg del temps:

 • Problemes de memòria i d’aprenentatge
 • Fracàs, abandonament escolar
 • Dependència de la substància (7-10% dels que ho proven)
 • Desenvolupament de trastorns com ansietat i depressió
 • Dificultats respiratòries i cardíaques.
 • En relació amb el cànnabis, el seu consum incrementa 5 vegades més el risc de patir psicosi al llarg de la vida. Com més aviat s’inicia el consum i més freqüent és, més elevat és el risc.

El consum de drogues a l’adolescència és una preocupació freqüent i un motiu de consulta als serveis de salut mental. En els darrers anys, s’ha observat que l’edat d’inici del consum d’alcohol i de tabac se situa al voltant dels 13 anys i la de consum de cànnabis al voltant dels 14 anys.

Per a l’atenció psicològica d’adolescents consumidors, és molt important el paper de la família i l’entorn en la prevenció, detecció i solució de problemes.

Al CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil) comptem amb un programa conjunt amb el CAS (Centre d’atenció a les drogodependències) en què un/a professional d’aquest servei realitza l’atenció especialitzada als menors i les seves famílies al nostre centre.

Elaborat per l’èquip assistencial del CSMIJ i CAS de Sant Boi

Signes d’alarma:

 • Canvis en la cura personal o en la higiene
 • Alteració de la son (insomni, malsons, …)
 • Pèrdua o increment de la gana
 • Disminució del rendiment escolar o abandonament dels estudis
 • Tendència a aïllar-se a la seva habitació
 • Disminució de la comunicació verbal i afectiva
 • Abandonament de les aficions i interessos
 • Canvis bruscos d’humor
 • Abandonament de les seves responsabilitats

Què fer quan hi ha signes d’alarma:

 • Mantenir un clima de confiança que permeti comunicar-se amb sinceritat i tranquil·litat.
 • Demanar visita al pediatre o metge de capçalera i explicar el problema.
 • Si ja és atès al CSMIJ, informar al seu terapeuta que valorarà la derivació a l’atenció especialitzada.
Consultar no vol dir que l’adolescent presenti una addicció, sinó que s’observa com el consum està afectant algun aspecte de la seva vida.