XXXIX Congrés de la semFYC

Els dies 9, 10 i 11 de maig de 2019 va tenir lloc el XXXIX congrés de la semFYC (Málaga) amb el lema “Amb la família i la seva comunitat”.

Marta Biempica, infermera del CSMIJ de Sant Boi (Fundació Orienta), juntament amb Miguel Cárdenas, Psiquiatra del CSMIJ de Sant Boi i Meritxell Pi, infermera del CAP, van presentar la comunicació: “Educa’ment, programa d’alfabetització en Salut Mental per a la comunitat escolar” van obtenir el premi a la Millor Experiència del Congrés.

Educa’ment és un programa de prevenció primària en salut mental, dirigit principalment a adolescents. Es basa en el programa EspaiJove, es tracta d’un programa interinstitucional i interdisciplinari on el treball en xarxa és imprescindible per poder dur-lo a terme.

L’objectiu principal del programa és l’alfabetització en salut mental