Del 28 al 30 de març es va celebrar a Málaga el XXXI Congreso Nacional de la SEPYPNA. El tema del congrés va girar al voltant del tema de la identitat, de com es va desenvolupant des de la infància fins a l’adolescència.

El comité científic del congrés va acceptar com a comunicacions orals els treballs presentats per les nostres col·legues Ilenia Gori (CSMIJ Hospitalet), Tuulikki Trias (HD Miralta) i Montse Balcells (CSMIJ Hospitalet). Es tracta respectivament de les ponències:

  1. La Sand Play Therapy en la práctica clínica, un nuevo abordaje terapéutico del CSMIJ de l’Hospitalet de Ll. (I. Gori)
  2. Presentación de un caso de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia para adolescentes. Análisis de la transferencia. (T. Trias)
  3. Grupos de Intervención Inicial Breve : terapia grupal breve para la atención de los trastornos mentales leves en un centro ambulatorio de salud mental. (M.Balcells)

L’equip del CSMIJ de l’Hospitalet va presentar a més el póster titolat Estudio descriptivo de perfiles y causas en los intentos de suicidio atendidos en un servicio ambulatorio de salud mental infantojuvenil (CSMIJ)

Algunes ponències magistrals van ser impartides per Lenio Rizzo, que va fer una exposició sobre els nous models de famílies i la repercussió que això té en la construcció identitària de les joves generacions d’infants i adolescents; Jean Chambry, sobre la identitat en els joves durant el procés de la transexualitat, i finalment Francisco Palacio-Espasa sobre aspectes tècnics en la psicoteràpia dels nens amb trastorns greus de la identitat, que a propòsit d’un cas va poder demostrar el pes de la transferència en l’orientació dels trastorns psíquics.

El Congrés va homenatjar a Francisco Palacio com a membre d’honor per la seva contribució a la Societat. Es va fer igualment present al professor Juan Manzano, amic personal i col·laborador de l’homenatjat, traspassat tan sols dues setmanes abans.

El grup de professionals de la Fundació Orienta que van assistir a Málaga, van tenir l’ocasió de re trobar-se amb el seu company José A. Sánchez i compartir, més enllà del congrés, algunes estones de lleure.