La revista científica MOSAICO és un mitjà de difusió d’activitats científiques i de promoció de la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEATF), així com d’articles i investigacions relacionades amb l’àmbit de la Teràpia Familiar, i el pensament sistèmic-relacional. Compta també amb la col·laboració de la Societat Portuguesa de Teràpia Familiar.

Al número 73 d’aquesta Revista del mes de juny, va ser publicat un article confeccionat per la nostra companya Eulàlia Anglada, Psiquiatre de l’Hospital de Dia de Gavà (Fundació Orienta), amb el títol: TERAPIA FAMILIAR I ADOPCIÓ INTERNACIONAL: QUAN LA POR PARALITZA A LES FAMÍLIES ADOPTIVES.

En aquest article ens explica la problemàtica dels adolescents adoptats a l’estranger que presenten un trastorn de salut mental i que suposen un gran desafiament per als terapeutes.