Escrit per Joan Bastard (Psicòleg)

La bulímia nerviosa és un trastorn de la conducta alimentària (TCA) que afecta especialment a adolescents.

Es caracteritza per la presència d’episodis regulars d’afartaments d’aliments altament calòrics, acompanyats de vòmits i altres conductes destinades a minimitzar els efectes dels afartaments.

 

Com es manifesta?

Els símptomes més habituals són una exagerada preocupació pel pes, la figura i la moda, auto-imposició de dietes i rebuig de les dietes normals, increment desmesurat de l’exercici físic, menjar d’amagat, afartaments, vòmits, pèrdua de pes, aturada del creixement, absència de menstruació, problemes físics derivats dels vòmits i ús de laxants o diürètics, descontrol emocional, tristesa, aïllament, perfeccionisme, abandonament de responsabilitats, pertinença a grups de risc (models, ballarins, etc).

Què hem de fer els pares?

Els familiars han d’estar atents davant de comportaments anòmals en l’alimentació o detecció d’algun senyal d’alarma (indicats anteriorment). Davant la sospita o dubte cal consultar el el pediatre o el metge de família. Aquests professionals faran una valoració inicial del problema i una orientació. Si cal, adreçaran al noi/a i a la família als Serveis de Salut Mental que considerin més adients en funció de la severitat del cas. Habitualment faran una derivació al CSMIJ (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil), on es valorà si l’atenció especialitzada ambulatòria és suficient, o cal fer un tractament en Hospital de Dia o Unitats Específiques. Per tant, la implicació de la família és fonamental en la prevenció, detecció i guariment del problema.

A la pràctica

  • Evitar dietes innecessàries i mantenir hàbits alimentaris saludables
  • Fer els àpats acompanyats de tota la família (almenys una vegada al dia)
  • Fer exercici físic amb mesura
  • Donar valor al que el fill o filla és com a persona: La figura mai no pot ser un valor essencial

Preguntes amb resposta

És normal que el nostre fill/a es preocupi per la seva figura i vulgui “conservar la línia”?

L’adolescent es troba en ple procés de canvi corporal, amb l’efervescència de la sexualitat i cerca de la pròpia identitat. L’interès per el propi cos i per agradar als altres és un procés normal. Hem d’estar alerta, però, dels missatges que donem sobre el valor que té el físic.

Ens hem de preocupar si observem un cert malestar de l’adolescent respecte el seu cos?

El malestar davant els canvis corporals també és un procés normal. Es dóna un creixement desigual entre l’aparença física i la maduresa real. Hem d’acollir el malestar i ajudar-lo a contenir-lo responent a les inquietuds que puguin tenir.

Com hem d’actuar els pares amb un fill adolescent?

El més important és ser a prop seu per tal d’acompanyar-los en els canvis que estan vivint. Davant les seves preocupacions, hem d’estar pendents de la importància que hi donen i si es detecta alguna de les conductes de risc mencionades, ens hem d’interessar pel seu malestar, no ser invasius ni recriminatoris, però sí ajudar: dialogar, comprendre el seu problema i buscar ajuda professional si cal.

Cas clínic

La Laura és una noia de 14 anys que viu amb els seus pares. La família va detectar precoçment conductes peculiars en la seva alimentació i canvis de caràcter: Ella sempre s’havia vist grassoneta, la talla i el pes estaven dins de la normalitat, però la mare va parlar amb ella i aquesta va explicar el malestar que li produïa el seu canvi corporal. No hi va haver recriminacions per part de la família. Van consultar amb el seu pediatre, el qual la va derivar al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Es va atendre a la noia i a la família. Gràcies a la col·laboració de tots i a la precocitat i prudència de l’entorn familiar es va resoldre satisfactòriament.

Referències Bibliogràfiques

Publicacions:

Generalitat de Catalunya. “Trastorns del Comportament Alimentari. Guia per l’Atenció Primària de Salut“. Ed.: CatSalut 1a. Ed. Set. 2003

Generalitat de Catalunya. “Trastorns del Comportament Alimentari. Guía de práctica clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria“. Ed.: CatSalut 1a. Ed. Feb. 2009

Per saber-ne més:

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya sobre els “Trastorns del Comportament Alimentari”.

Vídeos:

Motius per donar la talla. Vesteix-te d’autoestima“.