PROJECTE SOLIDARI AMB LA FUNDACIÓN YUMAKIDS – Colòmbia

Projectes de l’Obra Social de La Fundació Orienta:

SOLIDARI AMB EL PROJECTE

Des de finals de 2016, la Fundació Orienta col·labora amb la Fundación YumaKids de Colòmbia, de la qual els nostres companys Miguel Cárdenas n’és el President i Rubén Gualtero, el Patró impulsor.

  • Programa Reconstruir: “Treball Grupal” amb adolescents que havien viscut situacions de vulnerabilitat soci-emocional i diverses formes de violència. Els Grups es van portar a terme en escoles de secundària dels municipis de Valle de San Juan (1) i Ibagué (3), amb la participació de 50 nois i noies.
  • Tallers de Resiliència: formació a psicòlegs de 45 institucions escolars d’lbagué amb el propòsit d’oferir suport psicosocial a l’àmbit escolar a nenes, nens i adolescents.
  • Tallers de Salut Mental per a Adolescents (TSMA): Amb la finalitat de fomentar el coneixement i el maneig de les emocions s’han realitzat, fins ara, 4 Tallers en 3 escoles de secundària d’Ibagué i 1 del municipi d’Ortega, amb la participació de 110 alumnes.
  • Tallers de Sexualitat: El seu objectiu és afavorir el desenvolupament afectiu-sexual sa i integral, prevenir les malalties de transmissió sexual, l’abús i la violència de gènere, així com la prevenció de l’embaràs adolescents. S`han portat a terme tallers a les escoles de secundària d’Ibagué (3) i Ortega (1), amb la participació de més de 200 nois i noies, principalment púbers.
  • Tallers de Fotografia: adreçat a adolescents en col·laboració amb l’empresa Àgora de Barcelona i altres fotògrafs tant professionals com amateurs. El seu propòsit n´és incentivar el desenvolupament d’habilitats artístiques i la promoció de valors com el respecte, la solidaritat i la col·laboració entre els iguals i els adults.
  • Cercle de Dones, per a mares cap de família que han viscut situacions de violència de gènere.
  • Conferències i “Conversatorios” amb docents de diferents institucions educatives i amb professionals i voluntaris de la Creu Roja d’Ibagué i del Líbano (Tolima) per tractar temes com salut mental i prevenció del suïcidi adolescent.

Seguim endavant, sempre amb l’ànim de donar suport a la infància i joventut de la nostra Colòmbia