El dia 30 d’octubre va ser publicat en Infocop Online (revista digital) editada pel Consell General de la Psicologia, un article confeccionat per terapeutes de la Fundació Orienta, José Andrés Sánchez, Psiquiatra del CSMIJ de Sant Boi i Marta Gomà, psicòloga del CSMIJ de l’Hospitalet, amb el títol “Nou abordatge grupal per a adolescents amb diagnòstic de TEA”.

L’estudi es va realitzar amb un grup d’adolescents homes i dones d’entre 13 i 17 anys amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, que havien assistit a tractaments al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’Hospitalet (Fundació Orienta).

El resultat va ser una millora rellevant en la capacitat de relacionar-se, una disminució del tractament psicofarmacològic o la seva retirada total i un augment de la capacitat de simbolització.

Link revesteixi Infocop:

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7015&cat=49

L’article complet poden trobar-ho en la Revista Nº 29 de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, que publica Fundació Orienta:

https://www.fundacioorienta.com/botiga/