Nocions bàsiques dels psicofàrmacs per a professionals de la xarxa infanto-juvenil

Un nou curs d’Orienta Aula, adreçat a psicòlegs, pedagogs, educadors, pediatres, infermers i altres professionals “Nocions bàsiques dels psicofàrmacs per a professionals de la xarxa infanto-juvenil”, es va portar a terme el dia 2 de Novembre, a la Sala d’Actes de la Fundació Orienta.

José Andrés Sánchez, Metge psiquiatre, Coordinador de la Unitat de Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), Cap de Servei del CSMIJ de Sant Boi de Llobregat i Victor Ribes, Metge psiquiatre, Terapeuta familiar del CSMIJ de l’Hospitalet de Llobregat, van ser els docents.

Es van tractar principis bàsics de neurobiologia, efectes terapèutics i adversos més freqüents i, aspectes psicològics de la prescripció. Tots ells en relació als trastorns més prevalents en la pràctica diària. Pensem que és molt important que els professionals no psiquiatres accedeixin a un coneixement elemental sobre les principals indicacions dels psicofàrmacs.