GRUP D’HABILITATS PARENTALS

Als nostres centres de la Fundació Orienta portem realitzant grups d’habilitats parentals des de gener de 2014, en els que pretenem ajudar a pares i mares a facilitar l’adquisició d’estratègies personals, emocionals i educatives.

Aquests grups estan orientats per a mares i pares de fills de 6 a 12 anys i de 13 a 17 anys.

“Educar també es facilitar les condicions pel desenvolupament emocional i relacional”

Algunes raons per hi participar amb a aquests grups:

 • per augmentar la caixa d’eines dels pares i mares
 • per millorar el maneig de situacions quotidianes amb els teus fills i filles
 • perquè ser pare/mare no és fàcil i comptar amb su­port alleuja i ajuda
 • perquè és un espai per exposar, comprendre, com­partir i reflexionar sobre les teves inquietuds en re­lació amb els teus fills
 • per tenir un espai on parar-se a pensar, agafar aire i replantejar-se el futur
 • els continguts són temes propers com: la comuni­cació, estratègies de resolució de conflictes, establi­ment de normes i límits…
 • perquè les famílies puguin prevenir situacions abans que apareguin problemes més endavant
 • per aprendre dels errors i dels èxits

Aprendre a gestionar situacions quotidianes amb els fills i filles:

 • Reforçar dinàmiques i relacions familiars
 • Aprendre a resoldre conflictes amb els fills i filles
 • Treballar el vincle

Pot demanar més informació al seu pediatra o al CSMIJ de la seva zona.

Pot descarregar-se aquí el programa:

GRUP HABILITATS PARENTALS web