Escrit per Mª Paz Romero (Psicòloga)

La Síndrome d’Asperger està inclosa en la categoria diagnòstica de Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i com a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Es parla de “l’espectre” perquè la gravetat de les manifestacions clíniques van des del autisme més sever fins a les manifestacions més lleus de l’autisme, com ara la Síndrome d’Asperger.

Què és la Síndrome d’Asperger?

La Síndrome d’Asperger pot detectar-se abans dels 5 anys i es dóna una predominança en nens, més que en nenes. Aquests nens tenen unes dificultats en la interacció i la comunicació social i uns interessos restringits i repetitius. Com ara interessar-se en algun tema, per exemple les lletres i els números de forma molt precoç, i de forma gairebé obsessiva i repetitiva. Es pot detectar, en alguns casos, una mica més tard, dels 6 als 8 anys, al no ser tan evidents les seves manifestacions o no tenir dificultats en l’àmbit del llenguatge ni en els aprenentatges escolars.

Quins són els símptomes de la Síndrome d’Asperger?

Dificultats en la relació social

Dificultat per a l’empatia (dificultats per posar-se al lloc de l’altre i dificultats en la interpretació de l’estat d’ànim d’altres persones), escassa interacció social, ingènua i inapropiada, com si visquessin en un món a part. Escàs contacte visual amb l’interlocutor. Rigidesa en el compliment de normes explícites i dificultat per respectar i comprendre les normes implícites, com per exemple no delatar un company, fer algun comentari inapropiat i no sentir-se culpable, o parlar d’un aspecte físic desagradable d’alguna persona que per a ells “és la veritat”. A aquests nens els agradaria tenir amics, però no saben com fer-ho.

Alteracions en la comunicació

Poca comunicació no verbal, escassa entonació i gesticulació, tot i que poden tenir un bon nivell de vocabulari i gramàtica. No entenen molt bé les bromes i poden manifestar dificultats per a la interpretació de frases. Discurs aclaparador, sense mesura i unidireccional quan tracta sobre temes del seu interès. Manca d’intenció comunicativa amb l’altre. El vocabulari pot ser ric, sofisticat i poc apropiat a la seva edat. Interpreta literalment el que sent: li resulta difícil d’entendre el llenguatge metafòric i sarcàstic.

Interessos restringits, repetitius i obsessius

Tenen dificultat per adaptar-se als canvis i hi mostren nerviosisme. Posseeixen molta informació sobre temes del seu interès, com per exemple els trens, països amb les seves banderes i colors corresponents, llistats de parades de metro, llistats de noms, d’ objectes, persones, tendència a llegir textos que aporten informació concreta com ara enciclopèdies, llibres d’història… Encara que poden tenir bones capacitats intel·lectuals, poden arribar a tenir dificultats escolars, en haver-hi dificultat en el pensament abstracte.

Dificultat en la coordinació motriu

Encara que solen començar a caminar dins d’un marge de normalitat (entre 10 i 18 mesos), destaca la seva forma maldestra de córrer i saltar, d’arribar a una pilota, i la seva dificultat per a les tasques de motricitat fina, com ara agafar el llapis o retallar. Pedalejar els pot resultar difícil. En situacions de nerviosisme o alegria, poden fer moviments repetitius amb els braços, com un aleteig, saltar, fer ganyotes, etc.

Alteració en la capacitat de modulació sensorial o dificultat en la integració i resposta a estímuls sensorials.

Estem envoltats d’estímuls sensorials: tàctils, visuals i auditius. Contínuament hem habituar-nos a imatges, sorolls, contacte físic, que no sempre són previsibles. Diem modulació sensorial a la capacitat d’integrar aquests estímuls i respondre-hi. En aquests nens hi ha una alteració en aquesta modulació amb el que poden presentar: hipersensibilitat al soroll, tendència a evitar el contacte físic o la mirada, o reaccions desproporcionades davant el contacte amb altres persones, rebuig davant unes textures de roba determinades o a alguns aliments.

Diferències amb d’altres graus d’autisme

  • No presenta un retard significatiu en l’aprenentatge del llenguatge, fins i tot poden desenvolupar un llenguatge molt ric i correcte formalment.
  • Absència de retard mental. La seva intel·ligència pot ser normal o fins i tot superior. Com en altres tipus d’autisme: hi ha uns interessos restringits; uns patrons rígids de conducta i una alteració en la interacció social.

A la pràctica

  • Crear unes rutines per a les activitats del nen que donin seguretat, evitin conflictes i afavoreixin la seva autonomia i autoestima; a més de facilitar la dinàmica familiar.
  • Planificar i anticipar els esdeveniments i evitar en el possible les situacions inesperades. Són útils les agendes i calendaris.
  • En situacions conflictives, és important utilitzar la tècnica de relaxació: que pugui disposar dels seus objectes preferits i respectar els seus moments d’aïllament.
  • Ajudar a organitzar el seu temps lliure, evitant la inactivitat o la dedicació excessiva als seus interessos especials.
  • Ensenyar formes adequades de comportament que facilitin la comprensió de situacions: en forma d’històries socials.
  • Evitar en el possible la crítica i el càstig.
  • El contacte amb associacions pot ajudar al coneixement de recursos i a la contenció dels familiars.

Preguntes amb resposta

La Síndrome d’Asperger es cura?

La Síndrome d’Asperger podria entendre com una forma de ser. Aquestes característiques tendeixen a persistir en l’adolescència i en la vida adulta. Una detecció i un tractament precoç poden ajudar al nen i als pares a entendre i adaptar-se a aquestes característiques i a no sentir-se tan sols davant les adversitats. S’aconsella acudir, però, a un especialista.

Els nens amb aquest trastorn són molt intel·ligents?

Els nens amb aquest trastorn solen tenir capacitats intel·lectuals dins de la normalitat. A causa dels seus interessos restringits poden dedicar molt de temps a algun tema i en ocasions ser experts en aquesta matèria concreta. La seva intel·ligència és de tipus lògic amb el que al no dominen el pensament abstracte i personal, per això poden tenir dificultats escolars i de relació.

Són nens agressius?

Són nens amb patrons de conducta rígids, dificultats davant els canvis i l’alteració en la modulació sensorial. El món social és el més canviant i poden reaccionar amb conductes disruptives que sempre tindran una causa degut a la seva diferència en la percepció de les coses. La pressió de l’escola i els sentiments d’exclusió poden ser font d’estrès per a aquests nens.

Cas clínic

L’Andreu és un nen de 10 anys que cursa 5è d’Educació Primària en una escola ordinària. Arriba a la consulta a petició del seu pediatre i l’EAP (Servei de psicopedagogia de l’escola), després d’una crisi que havia tingut a l’escola davant d’una dificultat per acceptar uns canvis. L’Andreu era selectiu amb l’alimentació, tenia dificultats d’adaptació davant els canvis, rigidesa de pensament, sinceritat ingènua i sense inhibicions, comportaments estereotipats i repetitius i interessos restrictius en forma de classificacions, puntuacions. Quan jugava amb la consola s’obsessionava per un joc i fins i tot cantava la música en les sessions. Era un nen que evitava el contacte físic i la mirada, fins i tot amb els seus pares. Tot i això, l’Andreu anava bé amb els aprenentatges.

Referències Bibliogràfiques

Associacions

Pàgina web de la Federacion Asperger http://www.asperger.es

Bibliografia

Baron Cohen, Simon, (2010). “Autismo y Síndrome de Asperger”. España: Alianza Editorial.

Federación Asperger. Article “Soy un niño con Asperger”.

Pel·lícules

“Rain Man” (1988)Dir. Barry Levinson. “Fitxa de la pel·lícula”.