Els dies 31 de gener i 1 i 2 de febrer de 2020, es va celebrar a Barcelona el Congrés Internacional BION 2020, amb la participació de diverses entitats i associacions psicoanalítiques nacionals i internacionals.

L’objectiu d’aquesta trobada era aportar, compartir i descobrir intuïcions en el procés psicoterapèutic.

Es van fer diversos tallers dedicats a la introducció del pensament de Bion.

De la Fundació Orienta van assistir a aquest congrés, Teresa Ribalta, Directora General Adjunta i Pilar Tardio, Psiquiatre del CSMIJ de Castelldefels i Psicoanalista.

La inauguració i la cloenda del congrés va ser a càrrec d’Antònia Grimalt (SEP – Barcelona).