Jornada Prèvia al 7è Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència

El dia 22 de novembre de 2019, a la Sala d’Actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) va organitzar la Jornada Prèvia al 7è Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (que es realitzarà al novembre del 2020) amb el nom “Més enllà del cel o l’infern de les pantalles: una mirada a la complexitat”

La jornada es va estructurar a partir de dues taules debat, una més centrada en l’etapa infantil i la segona en l’adolescència, i finalment una tercera taula més de caràcter informatiu sobre el diagnòstic de situació i perspectives des de l’administració. Es van analitzar els riscos i les possibilitats inherents a les noves tecnologies, i com abordar l’ús i l’abús des la vessant clínica i sòcioeducativa. Es va fer èmfasi en la necessitat d’aprofundir en els aspectes ètico-legals i de recerca en aquest camp. Es van presentar experiències de l’àmbit clínic per tal de promoure estratègies terapèutiques, fomentar l’ús racional i crític de les tecnologies i aprofitar els elements relacionals i emocionals que van més enllà d’aquestes. Finalment, representants de l’Administració van presentar reflexions i propostes immediates des de la xarxa pública d’atenció a la salut mental i les addiccions.

Dins del Comitè Organitzador d’aquesta Jornada i del proper 7è Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència es troba el nostre company Jordi Borràs, Psicòleg Clínic de l’Hospital de Dia per Adolescents Miralta i Coordinador de Formació de la nostra Fundació.

Avui en dia les pantalles (mòbils, consoles, tauletes, TV, etc.) estan immerses en la quotidianitat social per damunt de diferències d’edat, culturals, etc. Si bé d’una banda sabem que les tecnologies obren un ventall amplíssim de possibilitats per ajudar-nos a desenvolupar les nostres habilitats personals i afavorir la vinculació amb els altres, sabem també que un ús sense límits o indiscriminat comporta riscos que poden afectar els més vulnerables, com per exemple, el infants, adolescents i joves.