La nostra companya Xus Saís, psicòloga de la Fundació Orienta participa en aquest llibre que ha estat el resultat d’un llarg procés de revisió i reflexió col·lectiva de diferents professionals dedicats a la Teràpia Psicomotriu en l’infant i l’adolescent.

Coordinat per Giuseppe Benincasa, Rikardo Acebo, Anna Luna, Estrella Masabeu, Paquita Morales, i amb pròleg d’Alberto Lasa, trobarem nombroses vinyetes clíniques il·lustrant els conceptes teòrics en què es basa aquest enfocament terapèutic, l’objectiu és el de comprendre el malestar psíquic del nen a partir de l’observació i anàlisi de la seva expressivitat a la sala de psicomotricitat.

El trobareu a qualsevol llibreria especialitzada.

Benincasa, G.; Grèvol, R.; Lluna, A.; Masabeu, I., i Morales, P. (2018). Terapia Psicomotriz: reconstruyendo una historia. Barcelona. Octaedro