SESSIÓ PACIENT EXPERT (PE) – ADULT AMB DIAGNÒSTIC TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)

El dia 22 Març 2018, va tenir lloc al CSMIJ de Sant Boi (Fundació Orienta) una Entrevista – Sessió de grup amb Pacient Expert (PE), dirigit per un psicoterapeuta, per a famílies de pacients TEA.
L’objectiu de la sessió PE era compartir amb les famílies aspectes del seu dia a dia, en els quals s’ha vist afectat per patir dificultats de comunicació, de funcionament social i de comunicació, propis de la Síndrome d’Asperger.
Va explicar els seus recursos personals que li han estat útils i, ens va mostrar el seu bon funcionament actual, generant esperança als familiars dels nens amb diagnòstic TEA.
Creiem que l’experiència va ser molt beneficiosa per als familiars assistents.