Aquesta guia va néixer com un material psicoeducatiu pensat, dirigit i produït per als adolescents i les seves famílies que pateixen o han patit una psicosi, com a part del Programa de Prevenció de Psicosi Adolescent (PENSA) de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid l’any 2015.

És així, com al realitzar l’adaptació d’aquest programa a la Fundació Orienta, l’any 2018 vam creure necessari poder comptar amb aquest valuós material de suport. I com que, la seva principal característica és el seu llenguatge pròxim, directe i pràctic, vam decidir aportar com a institució monogràfica i especialitzada en salut mental infanto juvenil la seva traducció al català.

La guia està escrita de manera pragmàtica, estructurada, amb informació descrita de manera pròxima per a qui va dirigida, però amb l’experiència de clínics especialistes. D’aquesta manera, els autors, n’han assolit un manual utilitzant l’idioma dels lectors, comunicant amb missatges clars i pràctics que s’allunyen dels formalismes i dogmes d’altres escrits. El document està organitzat en diversos apartats relacionats entre si, incloent-hi alguns d’absoluta rellevància per a la població a la qual va dirigida: claus per a evitar recaigudes, noves tecnologies, drogues de disseny, cànnabis, aspectes normals i conflictius a l’adolescència, etc.

La veritat és que aquesta guia, no és un manual clàssic. La frescor en les idees, l’optimisme —realista— que transmet i la seva facilitat per a contestar preguntes difícils la converteixen en un instrument molt valuós per a acompanyar a tots els processos terapèutics que es posen en marxa —o que almenys haurien de posar-se— quan un menor té un episodi psicòtic.