PROJECTE DE COL·LABORACIÓ CREU ROJA

Projectes de l’Obra Social de La Fundació Orienta:

SOLIDARI AMB EL PROJECTE

La Creu Roja realitza tasques d’ajut humanitari i projectes socials en diferents àmbits, com ara la gent gran, la infància, la cooperació internacional o la immigració. En aquest sentit, són moltes les campanyes i projectes que es porten a terme amb diferents intencions i objectius.

Entre les campanyes de la Creu Roja, figuren campanyes de sensibilització sobre una àrea concreta, com ara la salut o les necessitats dels països en vies de desenvolupament, i d’altres més genèriques adreçades a la captació de voluntariat i socis i sòcies, o bé a la captació de fons destinats als projectes humanitaris de la institució.