En el XXX Congrés Nacional de Sepypna que es va celebrar conjuntament amb el VIII Congrés Europeu d’AEPEA, la Doctora Eulàlia Anglada, psiquiatra infanto-juvenil de la Fundació Orienta, va presentar un estudi de la problemàtica actual del Rebuig, Absentisme i Fòbia escolar. Primer de tot es van analitzar les dificultats terminològiques i la definició del problema.

Seguidament es va aportar un nou concepte multifocal per a la comprensió d’aquesta problemàtica.

Finalment es va descriure el protocol d’intervenció creat per aquests casos a l’Hospital de dia de Gavà de la Fundació Orienta.