Del 27 al 29 de setembre es va celebrar a l’Hotel Melià de Sitges (Barcelona) el 5th Borderline Congress of the European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) sobre Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) amb destacada participació de professionals d’aquest sector.

Cal destacar la contribució de professionals del Grup-TLP Barcelona i la Fundació Orienta amb treballs innovadors en l’àmbit de l’efectivitat de les pràctiques en els diferents Programes d’atenció al Trastorn Límit de la Personalitat.

Intervencions per part de la Fundació Orienta:

Teresa Ribalta, Directora General Adjunta
Findings on self-harming behavior in general population, prevalence data and preventive intervention.

Brenda Tarragona, Psicòloga clínica
Dissociation and its role between adverse childhood experiences and non-suicidal self-injury.

Eulàlia Anglada, Psiquiatra de l’Hospital de dia de Gavà
Evaluation of standart DBT treatment program in an adolescent partial impatient care.