El 5è Congrés de la International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP) va reunir a la capital catalana, del 30 de setembre al 2 d’octubre, més de 300 experts de tot el món interessats en els nous descobriments relacionats amb la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP). Aquest tipus de psicoteràpia és d’orientació psicoanalítica, desenvolupada pel Professor Otto Kernberg que es basa en la teoria de les relacions d’objecte. Té com a objectiu fonamental una major integració de la identitat del pacient i una millora significativa de la funcionalitat en els diferents àmbits de la vida, tant afectiu-relacional com social i laboral.

A més de l’èxit de participació, amb professionals procedents de diferents països, cal remarcar la notable qualitat de les diferents ponències i treballs presentats, així com l’excel·lent organització del congrés dut a terme pel Comitè Organitzador Local format per professionals del Grup-TLP Barcelona i presidit pel Dr. Joan Vegué, Vicepresident del Grup-TLP Barcelona.

A banda de la participació en els diferents comitès de la ISTFP (formació, recerca, serveis psiquiàtrics, adolescència, relacions públiques i ètica) cal destacar la gran acollida dels dos tallers de formació precongresuals organitzats pel Grup-TLP: Introducció a la TFP (Dr. Joan Vegué i Dr. Luis Valenciano) i Introducció a la TFP Adolescents (Teresa Ribalta, Alfons Icart i Brenda Tarragona).

Respecte les presentacions en el propi congrés, el Sr. Alfons Icart, Director de la Fundació Orienta i president del Grup-TLP Barcelona va moderar la ponència Transference patterns in Personality Disorders a càrrec del Professor Kernberg (fundador de la TFP).

Teresa Ribalta, Directora General Adjunta de la Fundació Orienta va presentar la ponència sobre l’Institut TFP al simposi sobre la implementació del pla d’estudis de TFP a diferents països.

Cal destacar el gran interès suscitat amb aquests diferents treballs, posant èmfasi en els aspectes innovadors de la TFP en els diferents enquadraments terapèutics.