Escrit per Fundació Orienta

La salut mental en l’adolescència

 • Els estudis fets ens mostren que les malalties mentals, que es manifesten al llarg de tota la vida, tenen en molts casos un començament en les etapes primerenques de la vida.
 • És molt important poder detectar i començar a tractar al més aviat possible aquestes malalties. L’adolescència és un moment vital en el qual, a causa de les importants transformacions que s’experimenten, es poden observar canvis que poden estar dins de la normalitat, o bé indicar-nos si estem davant d’una possible patologia.
 • Un adolescent que presenti una patologia, si aquesta és tractada correctament, podrà millorar i resoldre, tant la seva qualitat de vida present, així com la perspectiva de la vida que té per endavant.

 • L’adolescència és el període de transició entre la pubertat i l’edat adulta.
 • L’adolescent va canviant de mica en mica el concepte de si mateix. Es deixa de veure com un nen i comença a plantejar-se el seu futur com a adult.
 • La personalitat de l’adolescent és aleshores canviant i s’acabarà estabilitzant després de passar per un període més o menys conflictiu.
 • L’adolescent, sol refugiar-se en la uniformitat del grup d’amics, que li donarà seguretat i el farà sentir-se estimat. Es podrà inclinar cap a allò que el grup imposa pel que fa a modes, costums i preferències.
 • El temps de l’adolescent és diferent del temps dels adults. Determinades coses les vol amb una urgència exagerada i, de manera incomprensible per als seus pares, deixa per a més endavant coses essencials.
 • Els canvis biològics el porten a la maduresa sexual. El primer enamorament serà, en general, un amor a primera vista, una figura idealitzada.
 • L’adolescent té una personalitat molt permeable, que rep i accepta coses molt diferents. Per això, sovint pot ser contradictori en les manifestacions de la seva conducta.
 • L’adolescència pot anar acompanyada d’una certa ansietat i depressió no patològiques. En el seu esforç per inserir-se en el món, la realitat no sempre satisfà les seves aspiracions. De vegades, la sensació de fracàs el pot obligar a refugiar-se en ell mateix, i el farà sentir-se sol, avorrit o desanimat.

Ens preocupa la salut mental del nostre fill. Què podem fer?

Parlar amb el seu metge a l’Àrea Bàsica de salut o amb els professionals de la salut amb els qual tinguin contacte. Informin-se el millor possible sobre la conducta o els símptomes que els preocupen. Parlin amb els docents del seu centre educatiu i preguntin si ells han observat algun canvi preocupant en la seva conducta. Si cal, contactin amb un especialista amb experiència en comportament a l’adolescència (psiquiatre, psicòleg, treballador social) perquè pugui fer-ne una avaluació acurada. No dubtin a consultar, si cal, més d’un especialista fins a trobar el que sigui més adient per al seu fill.

Sembla que el nostre fill té problemes. Com podem saber si són greus?

No tots els problemes són greus. De fet, moltes tensions de la vida diària poden comportar canvis en la conducta. És important distingir entre els canvis típics en la conducta d’un adolescent i els que podrien estar relacionats amb problemes més greus (problemes en diferents entorns, tancament persistent, conductes de risc, agressivitat, etc.)

Pot ser que l’estigui afectant alguna situació difícil que està vivint?

Per poder esbrinar de manera adequada si ens trobem o no davant d’un problema de salut mental, cal saber si el que estem veient és una reacció davant d’una situació difícil (per exemple, la mort d’un familiar, el divorci dels pares, etc.). Els esdeveniments estressants és normal que facin trontollar qualsevol. Si l’adolescent pot anar superant de mica en mica les dificultats, estarà podent fer ús dels seus recursos; per contra, si no pot superar-les, haurem de pensar que tal vegada té algun problema més important.

Aleshores, com podem obtenir un diagnòstic per al nostre fill?

Acudint als professionals de la salut, tal com indicàvem més amunt. Si aquests professionals detecten que hi ha algun problema que cal tractar, derivaran el seu fill a un servei en salut mental com ara un centre de salut mental infantil i juvenil o un hospital de dia. En aquests centres especialitzats, després d’una valoració adequada, li podran fer un diagnòstic que permetrà encarar amb èxit el tractament que l’adolescent necessiti.

El nostre fill està malalt

Quan un adolescent entra en un servei de salut mental per rebre un tractament que li permeti millorar, tant la seva qualitat de vida com les perspectives de cara al seu futur, els pares es poden plantejar una sèrie de qüestions, que necessiten ésser contestades de manera convenient. Ens han dit que el nostre fill està malament. Millorarà amb el temps? Alguns adolescents milloren amb al temps, però d’altres necessitaran ajuda professional de manera continuada, depenent de la patologia que presentin. De totes maneres, amb el tractament adequat, la seva vida tindrà una millora important.

Quin tractament pot rebre?

També depenent de la patologia i del moment evolutiu de cada adolescent, les possibilitats són diverses. Tal vegada necessiti assistir a sessions de psicoteràpia en un centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). O tal vegada, pel moment en què es troba, el més indicat és l’ingrés en un hospital de dia per a adolescents; si és així, durant un període de temps assistirà durant el dia a un centre anomenat Hospital de Dia en el qual, a part de sessions de psicoteràpia, podrà comptar amb un entorn que l’ajudarà a millorar el seu estat, mitjançant la relació amb psicòlegs, educadors socials, docents, treballadors socials, etc.

Què més podem fer per ajudar el nostre fill?

Els adolescents que pateixen trastorns mentals necessiten ser compresos i guiats pels seus pares i els seus docents. Aquest suport farà possible que desenvolupin al màxim el seu potencial, encara que estiguin malalts. Abans de ser diagnosticat, pot ser que s’hagin viscut situacions que hagin fet acumular frustració, culpa o enuig; els pares i els fills poden necessitar un ajut especial per poder superar aquestes situacions que no són saludables. Els professionals en salut mental poden ajudar l’adolescent i la família per poder desenvolupar noves actituds i formes de relacionar-se entre ells.

Com a família, quin suport podem rebre?

La família pot rebre un suport important per part dels professionals en salut mental. Mitjançant sessions per als pares, grups de pares, etc., es poden facilitar recursos per afrontar de manera adequada les situacions i les conductes difícils. En algunes ocasions, és possible que tota la família necessiti assessorament; els terapeutes poden ajudar els membres de la família a trobar maneres d’afrontar les conductes negatives i a motivar els canvis de conducta.