Tinc un adolescent a casa

Guia per a una convivència saludable

Amb aquest quadern volem aportar el nostre granet de sorra en un tema de gran actualitat i donar suport a la comunitat educativa, als pares i a les mares d’adolescents i a la societat en el seu conjunt.

Tots coneixem els conflictes que generen les situacions de canvi en qualsevol persona. Aquests conflictes poden evidenciar-se sovint en l’adolescència a causa de l’evolució física i psicològica que es pateix en aquest període de la vida.

Els canvis corporals, la recerca de la pròpia identitat, les relacions socials i un entorn en constant canvi, fan que s’enfrontin a continus reptes, diferents als que els seus pares van conèixer, el que dificulta la comprensió de les seves actuacions i dels seus pensaments.

La nostra intenció, en posar aquest quadern a l’abast de la població, és ajudar a conèixer i comprendre els joves durant aquesta etapa de la seva vida i fer el dia a dia més fàcil per a ells i elles, i per a tots els que estan al seu voltant.