CURSOS PRESENCIALS

Presentació llibre: “Coaching con familias”

Dimecres 9 de febrer de 2022, de 19 a 20:30h

Preu: gratuït

Curs de Terapia Basada en la Mentalització amb adolescents i famílies

Dijous i divendres, 17 i 18 de març de 2022

Preu: abans del 29/01/22: 400€, després: 450€

Orienta Aula prioritzarà la programació de cursos on line a causa de la situació derivada de la Covid-19.

CURSOS, POSTGRAUS I MÀSTERS ON PARTICIPA ORIENTA

Máster en salud mental comunitaria. Curs 2020-21

PRESENTACIÓ: La salut mental comunitària és una metodologia de treball i també un objectiu. Aquesta és la tendència que actualment prioritzen els organismes sanitaris internacionals, d’aplicació en països d’elevats, mitjans i escassos recursos. En aquest sentit, representa la realitat assistencial en el territori espanyol i català.

El Programa d’aquest Màster té com a objectiu la formació i reflexió sobre la salut mental comunitària oferint eines teòriques competencials i pràctiques per a professionals de diferents disciplines. Alhora que compartir una reflexió sobre els diferents camps d’actuació possibles.

Curs d’especialització en treball en xarxa i salut mental comunitària

PRESENTACIÓ: L’objectiu del curs es oferir als participants una idea de què és el treball en xarxa, quin es la seva utilitat i mostrar diferents maneres d’actuació en funció de les necessitats dels pacients. El curso planteja la necessitat de pensar la clínica amb la població infanto-juvenil des d’una intervenció comunitària, tenint en compte els diferents agents, institucions i professionals amb els que el pacient té contacte.

Psicoteràpia psicoanalítica per a la xarxa pública en salut mental (2020-2022)

PRESENTACIÓ: Formar-se en la teoria i la tècnica de la psicoteràpia psicoanalítica, aplicada al treball en les institucions i en la xarxa pública de salut mental. Conèixer la teoria de les intervencions individuals, familiars o grupals, enfocades a l’assistència d’infants i adolescents o d’adults i formar-se com a professional en la pràctica de la psicoteràpia psicoanalítica.

Màster de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècnicas i Estratègies d’ Intervenció

PRESENTACIÓ: El màster de Psicologia Infantil i Juvenil proporciona una formació de caràcter aplicat i professionalitzador, amb un enfocament transversal, plural i integrador. El programa de la UOC posa especial èmfasi en les principals eines TIC dirigides a nens i adolescents, i la seva aplicació en l’àmbit clínic i de la salut.

Curs de formació per a l’acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferencia

Dates: Divendres, novembre 2021 a maig 2022

Presentació: Es tracta d’una psicoteràpia d’orientació psicoanalítica, desenvolupada pel Professor Otto Kernberg que parteix de la teoria de les relacions “objetales”. Té com a objectiu fonamental una major integració de la identitat del pacient i una millora significativa de la funcionalitat en els diferents àmbits de la vida, tant afectiu-relacional com social i laboral.

Diagnòstic i tractament del Trastorn Límit de Personalitat (TLP): Desenvolupament de Competències Especialitzades

FINALITZAT!!!

Pròxima edició: 2023-24

Presentació: El TLP és considerat un trastorn d’elevada complexitat diagnòstica i terapèutica. És per això que per a millorar el pronòstic d’aquells que pateixen aquest trastorn resulta clau poder dur a terme un diagnòstic precoç, identificar trastorns que interfereixen en la seva evolució i saber aplicar les estratègies bàsiques de les teràpies amb major evidència científica.