CURSOS PRESENCIALS

Orienta Aula prioritzarà la programació de cursos on line a causa de la situació derivada de la Covid-19.

CURSOS, POSTGRAUS I MÀSTERS ON PARTICIPA ORIENTA

Máster en salud mental comunitaria. Curs 2020-21

PRESENTACIÓ: La salut mental comunitària és una metodologia de treball i també un objectiu. Aquesta és la tendència que actualment prioritzen els organismes sanitaris internacionals, d’aplicació en països d’elevats, mitjans i escassos recursos. En aquest sentit, representa la realitat assistencial en el territori espanyol i català.

El Programa d’aquest Màster té com a objectiu la formació i reflexió sobre la salut mental comunitària oferint eines teòriques competencials i pràctiques per a professionals de diferents disciplines. Alhora que compartir una reflexió sobre els diferents camps d’actuació possibles.

Curs d’especialització en treball en xarxa i salut mental comunitària

PRESENTACIÓ: L’objectiu del curs es oferir als participants una idea de què és el treball en xarxa, quin es la seva utilitat i mostrar diferents maneres d’actuació en funció de les necessitats dels pacients. El curso planteja la necessitat de pensar la clínica amb la població infanto-juvenil des d’una intervenció comunitària, tenint en compte els diferents agents, institucions i professionals amb els que el pacient té contacte.

Psicoteràpia psicoanalítica per a la xarxa pública en salut mental (2020-2022)

PRESENTACIÓ: Formar-se en la teoria i la tècnica de la psicoteràpia psicoanalítica, aplicada al treball en les institucions i en la xarxa pública de salut mental. Conèixer la teoria de les intervencions individuals, familiars o grupals, enfocades a l’assistència d’infants i adolescents o d’adults i formar-se com a professional en la pràctica de la psicoteràpia psicoanalítica.

Màster de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècnicas i Estratègies d’ Intervenció

PRESENTACIÓ: El màster de Psicologia Infantil i Juvenil proporciona una formació de caràcter aplicat i professionalitzador, amb un enfocament transversal, plural i integrador. El programa de la UOC posa especial èmfasi en les principals eines TIC dirigides a nens i adolescents, i la seva aplicació en l’àmbit clínic i de la salut.