La Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente va ser fundada a l’abril del 2003. La seva publicació és semestral.

Té com a objectiu prioritari aprofundir en el coneixement teòric, la investigació, la pràctica clínica en l’atenció psicològica i psiquiàtrica dels infants i adolescents. També vol ser un espai de difusió d’un model assistencial sustentat en la psicologia relacional i un mitjà obert a tots els professionals i a les diferents línies i de pensament en aquest camp.

Està indexada en diferents bases de dades bibliogràfiques.