Presentació del Pla Director de Salut Mental i Addiccions per la Cristina Molina

A la reunió del Consell de Salut Mental de la Unió Catalana d’Hospitals que va tenir lloc el dia 16 de maig, Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, va presentar el Pla estratègic de Salut Mental i Addiccions.

Va parlar de les estratègies prioritzades en àmbit SMiAd i de com potenciar la Promoció de la salut mental, la prevenció de les malalties mentals i les addiccions, així  com:

  • Promoure un sistema d’atenció orientat a la prevenció i atenció a la cronicitat.
  • Potenciar un sistema transversal i integrat més resolutiu.
  • Millorar l’efectivitat i l’eficiència mitjançant el coneixement clínic, la recerca, la innovació, el desenvolupament de les TICs.

Promoure l’atenció integral a les persones amb problemes de salut mental (Pla Interdepartamental de Salut Mental).