El Periódico, monogràfic especial sobre Qualitat de Vida en el que hi participa la Fundació Orienta