IV JORNADA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. VISIONS COMPARTIDES

Jornada-Prom_Salut-FO2

El dia 11 de novembre, a la sala d’actes de l’hospital Sant Rafael, va tenir lloc la IV Jornada organitzada per la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut, sota el lema “Promoció de la salut: visions compartides”.

El Grup KIDSTIME Barcelona ha estat seleccionat, després de l’avaluació i qualificació d’un grup d’extern, com a guanyador d’un dels ajuts a la recerca amb el seu “Projecte Kidstime”. Va recollir el premi el Sr. Alfons Icart, Director de la Fundació Orienta, en representació del Grup Kidstime Barcelona.

La xarxa HPH-Catalunya impulsa incrementar el coneixement de les persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals i els pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

La Jornada va posar en valor experiències i projectes de futur per fomentar els estils de vida saludables, reorientant programes, intervencions i serveis per apoderar en salut, reforçant la coordinació de la seva promoció entre l’àmbit de salut i social.