PROGRAMA KIDSTIME PER A NENS I JOVES VULNERABLES

Aquesta I Jornada organitzada amb la col·laboració de KIDSTIME Foundation (Londres) i el Clúster de Salut Mental de Catalunya, dirigida a psicòlegs, psiquiatres, treballadors socials, educadors, terapeutes ocupacionals i diplomats en infermeria que treballen en l’àmbit de la Salut Mental d’adults, nens i/o adolescents, es va celebrar en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, el dia 5 de febrer de 2016.

La innovació en prevenció i potenciació de la salut, es fa cada vegada més necessària i imprescindible en atenció en Salut Mental.

Els dispositius de salut mental hem de tractar cada vegada de forma més precoç per disminuir la gravetat i facilitar la recuperació. Però també, potenciar la salut mental en general i desenvolupar programes de prevenció primària en grups vulnerables.

La Fundació Orienta, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Complex Assistencial Benito Menni són institucions preocupades per la prevenció i promoció de la Salut i col·laboren conjuntament en el projecte Kidstime.

A través d’una aliança de col·laboració dins del Clúster de Salut Mental de Catalunya, apliquen un programa innovador per fomentar la resiliència en nens i adolescents, fills o filles de pares i/o mares malalts mentals.

Contem en aquesta Jornada amb la presència del Dr. Leonard Fagin, que ha treballat diversos anys amb el programa Kidstime a l’Institut Anna Freud de Londres i és co-autor del Manual Kidstime.

Es tracta d’un programa de prevenció primària i d’intervenció multifamiliar “Kidstime”. Es desenvolupa de forma integrada i coordinada, entre professionals de la xarxa de salut mental infanto-juvenil i d’adults.

La intervenció té com a objectiu fomentar actituds resilientes a tota la família, especialment en els fills i filles de pares i mares que presenten un trastorn mental greu, amb l’objectiu de prevenir possibles trastorns mentals d’aquest grup de risc. Aquest programa ha despertat un gran interès i impacte a Europa. Actualment la Kidstime Foundation aglutina moltes d’aquestes iniciatives.

Ponents: Teresa Ribalta, Psicòloga clínica i Psicoterapeuta, Directora Assistencial de la Fundació Orienta. Miguel Cárdenas, Psiquiatre, CSMIJ de Sant Boi de la Fundació Orienta. Marta Coromina, Psiquiatre, Coordinadora del CSMA Gava-Castelldefels. Irene Ardevol, Psicologa clínica del CSMA de Sant Boi Benito Menni. Trini Sánchez, Treballadora Social del CSMIJ de Sant Boi i Castelldefels de la Fundació Orienta.

Contem també amb la presència de Cristina Molina, Directora del Pla Director de Salut Mental i Addicions de Catalunya. Alfons Icart, Fundació Orienta. Luís San, P. S. Sant Joan de Déu. Josep Treserra, C. Assitencial Benito Menni.