El 12 de juny va ser publicat un article a la Vanguardia on el Clúster Salut Mental Catalunya adverteix la manca de formació, de recursos i de coordinació que dificulten la detecció precoç dels trastorns mentals.

El Clúster de Salut Mental de Catalunya està format per empreses, administracions i centres del sector sanitari i educatiu amb l’objectiu d’unir esforços per promoure la formació i la recerca en aquest àmbit.

Ens informa també de la probabilitat de patir un problema de salut mental en la població infantil i adolescent. I assegura que “entre el 50% i el 60% d’adults amb un trastorn mental havien rebut un diagnòstic de salut mental abans dels 15 anys, dades que posen en evidència” la importància de la intervenció precoç i personalitzada en nens i adolescents ” .

La directora general adjunta de la Fundació Orienta, Teresa Ribalta, ha explicat que els Equips d’Assessorament i Orientació Psicològica (EAP) del Departament d’Ensenyament, professionals de la salut mental, la comunitat educativa, els alumnes i les seves famílies “són agents molt importants per detectar precoçment la simptomatologia de problemes de salut mental en nens o adolescents “.

Els trastorns mentals estan associats a dificultats en el desenvolupament emocional i cognitiu i es relacionen amb el baix rendiment escolar, les relacions socials poc satisfactòries, l’ús de substàncies tòxiques, l’ús abusiu de noves tecnologies, les conductes autolesives i els estils de vida inestables i insatisfactoris.

En l’edat infantil hi ha una prevalença dels trastorns d’ansietat, afectius i adaptatius”, ha explicat Teresa Ribalta i ha afegit que “el TDHA ha estat també un diagnòstic prevalent però sobrediagnosticado”. També ha assenyalat que, “tot i que s’està avançant molt en la seva detecció precoç, els diagnòstics de l’espectre autista han augmentat molt”.

El Catsalut, en el marc del seu Pla director de salut mental i Addiccions, té com a primera línia estratègica del Pla 2017-2020 la promoció de la salut mental i la prevenció.